Debatt

Ikke bekymre deg, Slettholm

Yngve Sletholm i Kopinor uttrykker i Dagsavisen 2. april frykt for svikt i salg av nye bøker og læremidler som følge av den digitale tilgangen til pliktavlevert materiale. Bøker som er i salg gjennom bokhandel utgjør anslagsvis langt under 1 % av det pliktavleverte materialet som nå blitt tilgjengelig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bøkene og læremidlene Sletholm er bekymret for, er allerede kjøpt inn og tilgjengelige i våre biblioteker eller gjennom vårt pensumlistesystem etter avtale med Kopinor. Det våre forskere er opptatt av å få tilgang til, er det materialet som ellers i praksis vil være utilgjengelig, men som er viktig for forskning: Gamle tidsskriftsartikler, aviser, og eldre publikasjoner som ikke lenger finnes i våre bibliotek.

Ikke stopp viktig kildetilgang!

Universitets- og høgskolerådets leder Mari Sundli Tveit, tar i et brev til Kunnskapsdepartementet til orde for det samme som vi gjør. Hun påpeker at hun imøteser en evaluering fordi restriksjonene på bruken av materialet er for restriktiv. Fra UHR sin side ble det i høringsuttalelsen tatt til orde for såkalt «data mining», der man kan foreta data-analyser av store mengder tekst, noe som betinger at man jobber med en kopi som i dag ikke er tillatt. Det betyr at UHR ikke fikk det helt slik vi ville ha det, på samme måte som Kopinor klager på gjennomslag. Men Kulturdepartementet har gitt beskjed til Nasjonalbiblioteket om at det skal foretas målinger om bruk og etterfølgende evaluering. Da må nåværende ordning få virke en stund først.

Vi mener Sletholm ikke behøver å bekymre seg. Vi er vant med å jobbe kunnskapsbasert. Og skulle tilgangen til pliktavlevert materiale påvirke salget av nye bøker, er vi selvsagt med på en justering av ordningen.

Mer fra: Debatt