Debatt

– Å snakke ned tolkeprofesjonen gir ingen mening

I Norge mangler det rundt 30.000 blodgivere. Likevel blir døve og hørselshemmede nektet å gi blod – og den diskriminerende praksisen forsvares med meningsløse og udokumenterte påstander om tolkeprofesjonen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

- Dårlig erfaring med «tolk»

- Dette er fordi vi ikke ønsker å ha en tolk med i intervjusituasjonen. Og det gjelder både tegnspråkbrukere og fremmedspråklige som ønsker å bli blodgivere, slo seksjonsoverlege Lise Sofie Nissen-Meyer ved Blodbanken i Oslo fast under Dagsnytt 18 på NRK 29. mars i år.

Det skremmende er at denne tolkenekten har utgangspunkt i flere år gamle episoder med personer som ikke var tolker, men som likevel forsøkte å tolke for fremmedspråklige blodgivere. 7. november 2012 skrev seksjonsoverlege Richard Olaussen på Blodbanken i Oslo sin Facebook-side at «Dessverre har vi dårlig erfaring med tolk som har blandet seg inn i blodgiveres ’rettigheter’ i enkeltsaker, og det er derfor uaktuelt for Blodbanken i Oslo å bruke tolk».

Ut fra dårlige erfaringer med ufaglærte som opptrådte som «tolk» hevder altså Blodbanken at tolken er en risiko i intervjusituasjonen. Det er et udokumentert påfunn som tilbakevises av forskningen. – Det gir ingen mening, konkluderte leder i tolkeutvalget i Norges Døveforbund og førsteamanuensis ved tegnspråk- og tolkeutdanningen ved OsloMet, Hilde Haualand, i Dagsnytt 18.

Ingen medisinske argumenter

Nissen-Meyer innrømmet at bruk av tolk ikke er spesielt nevnt i blodforskriften. Det finnes ingen medisinske argumenter, regler eller anbefalinger som på noen måte begrenser tolkemediering av blodgiverintervjuet eller blodgivningen. Det som derimot finnes, er retningslinjer og lovgivning og utviklingsplaner basert på forskning som viser viktigheten av kvalifisert tolk når primærdeltakerne ikke har felles språk.

Det er denne forskningen som er utgangspunkt for at det nå er ute et høringsforslag til en ny tolkelov i Norge – og for at blodbankene i blant annet Australia, Canada og Storbritannia tilbyr tolk når døve eller fremmedspråklige forhåndsbestiller time for å gi blod. Fordi de anerkjenner tolken som en fagperson og profesjonsutøver som er nødvendig for pasientsikkerheten.

Høie må anerkjenne tolkeprofesjonen

I Norge anerkjenner man ikke tolkeprofesjonen, men undergraver i stedet den tilliten tolken må ha for å kunne utføre sitt fag. Som ansvarlig for de offentlige helsetjenestene må helseminister Bent Høie gjør noe med dette. Det er nødvendig for å sørge for et godt samarbeid mellom fagpersoner for å sikre lik tilgang til likeverdige helsetjenester og høyest mulig grad av pasientsikkerhet.

Å snakke ned tolkeprofesjonen gir ingen mening, og kan i verste fall sette liv og helse i fare. Derfor forventer vi at helseministeren anerkjenner tolkeprofesjonen og sørger for at hele helsesektoren tar pasientsikkerheten på alvor ved alltid å benytte kvalifiserte tolker ved behov.

Mer fra: Debatt