Debatt

Planer for ansvarlig leteboring i Australia

Bente Rognan Gravklev skriver i Dagsavisen torsdag 4. april at det er flaut å være norsk i Australia på grunn av vårt prosjekt i Australbukta. Vi presser oss visstnok på, undervurderer risiko og kommer med tomme løfter. Det er heldigvis ikke riktig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Australbukta er åpnet for petroleumsvirksomhet av australske myndigheter. På samme måte som i Norge er virksomheten strengt regulert, for å ta vare på naturen og for å sikre sameksistens med andre næringer. I dette området er det i dag ti aktive letelisenser, og 13 letebrønner har blitt boret her så langt. I områdene til øst og vest er det eksisterende produksjon av olje og gass og leteboring, og i andre deler av Australia er det omfattende petroleumsvirksomhet. Som selskap ønsker vi å levere energi på en forsvarlig og bærekraftig måte, og vi borer 20–40 letebrønner og hundrevis av produksjonsbrønner hvert år.

Jeg har jobbet med dette prosjektet i over 5 år, og har genuint et håp om at det finnes en viktig energiressurs til stede her. Sammen med mine kollegaer har jeg brukt masse tid og krefter for å forstå dette området, samle inn mer kunnskap og planlegge slik at det blir trygt å gjennomføre boringen. Vi har samarbeidet med over 100 ledende forskere i Australia, og gjennom dette arbeidet har området gått fra være et av de minst kjente til å bli et av de best forståtte dypvannsmiljøene i Australia. Vi har samlet informasjon om bølger, vind, vær og undersøkt havbunnen.

Ikke minst har vi vært rundt i Sør-Australia for å lytte til de som bor der, og blant annet invitert til åpne møter for å gi riktig informasjon. Etter å ha reist på kryss og tvers i lokalsamfunnet er det åpenbart for oss at det er ulike synspunkter der ute – også støttende til vårt prosjekt. Mange håper på flere jobber og mer aktivitet i dette området, og vi har nå presentert en miljøplan med høy kvalitet, slik australske myndigheter og det lokale regelverket krever av oss. Som første selskap i Australia har vi offentliggjort hele miljøplanen, og avholdt en 30-dagers høringsperiode der alle som vil kan kommentere planen. At det er ulike meninger om vår virksomhet, og at dette diskuteres, er bra for et demokrati. Vi mener det er viktig med debatt, og tar gjerne imot ulike synspunkter – men når «mitt prosjekt» blir fremstilt helt feil må jeg også kunne si ifra. Vi har ingen grunn til være flaue.

Olje- og gassindustrien er godt etablert i Australia. På samme måte som i Norge er den en viktig bidragsyter til velferdssamfunnet. Jeg har jobbet som geolog i denne industrien i 19 år, og jeg er sikker på at vi kan gjennomføre denne brønnen på en trygg og sikker måte. Nå er det opp til australske myndigheter å bestemme om miljøplanen vår er god nok, og vi forventer flere runder med dialog med dem.