Debatt

Nøkkelen til katastrofe?

Fra et klimaperspektiv er nye boretillatelser det aller verste.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jonas Gahr Støre presenterer i Dagsavisen 21.3. det han kaller for sannheter om norsk olje- og gass-næring under tittelen «Nøkkelen til egen fremtid». Han starter med å si at de som vil fase ut olje og gass glemmer at vi ikke stoppet med vannkraft da vi fant olje. Dette retoriske poenget ser bort fra kjernen i denne debatten: Norsk olje og gass er ikke fornybar, og bidrar vesentlig til varige, irreversible og farlige endringer. Vannkraft gjør det motsatte og er ren og fornybar. Det er heller ikke snakk om å legge ned en næring umiddelbart, men nedfasing for å kunne bygge opp noe annet mer ufarlig.

Støre nevner ikke karbonbudsjettet, og hva som kreves konkret hvis vi skal unngå 1,5 eller 2 graders global oppvarming. Industrilandene som har størst historisk utslipp (blant dem Norge) må redusere mer enn 50 % av sine utslipp i 2030, og ha tilnærmet nullutslipp i 2050. Fra et klimaperspektiv er nye boretillatelser det aller verste. Leteprosjekter som igangsettes nå med sikte på evt. produksjon en gang på 2030-tallet eller seinere forutsetter produksjon i tidshorisonter langt utover karbonbudsjettets grenser. Norge er alt nå verdens 7. største eksportør av olje og gass. Eksporten representerer 10 ganger de høye utslippene vi har i Norge. Utslippene kjenner ingen landegrenser, og også Norge rammes av dette skadeverket mot atmosfæren og havet.

Det er et faktum at olje, gass og kull finnes i altfor store mengder til at det kan brennes og dermed slippe ut klimagasser. Det er heller ikke realistisk å fange CO2 i det omfang som er nødvendig. Valget står nå mellom enten en planmessig, styrt nedtrapping av produksjon og bruk av fossile brensler, eller å overlate dette til konkurransen i markedet.

I NRK ytring har Støre og Barth Eide tidligere i år påpekt at klimatrusselen er en utfordring som ikke kan løses bare av markedet. Det bør nå være opplagt at skadelige stoffer må strupes på produksjonssiden, og ikke ha fri uregulert markedsadgang. Slik er f.eks. utslipp av KFK-gass i atmosfæren, giftstoffer i naturen, tobakksrøyking, tilgang på narkotiske stoffer mm. blitt redusert. Klimagasser som CO2 og metan truer livsbetingelser, samfunn og eksistens og må sjølsagt styres.

Tittelen på Støres innlegg i Perspektiv-spalten er «Nøkkelen til egen fremtid». Kampen om fossilenergiens plass skjer mellom enorme kapitalkrefter og framtida til mennesker og samfunn. Udiskutabel forskning viser at fortsatt forbrenning av kull, olje og gass akkumuleres i atmosfære og hav og er nøkkelen til katastrofe. Det er et ynkelig forsett å gjøre en så grunnleggende og global utfordring til et spørsmål om finansiering av norsk velferd uten så mye som et sideblikk til konsekvenser for fattigere land i vår samtid, eller til klima og miljø for etterslekta på jorda.