Debatt

Kan dobbeltsporet fortsatt stoppes?

Bedre Byutvikling Moss (BBM) oppfordrer alle som er opptatte av å få en løsning på Rv19 om å stille opp på Statens vegvesens åpne dag på Moss Bylab lørdag 23. mars klokken 12.00-14:00.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I motsetning til Bane NOR opplever vi at Statens vegvesen har sagt tydelig fra om konsekvensene av manglende samordning av riksveien med vedtatte dobbeltspor.

På SVVs åpne dag på Bylaben vil de antagelig presentere vedlagte Powerpoint og ta imot spørsmål om den. Legg merke til at SVV forteller følgende om de nye grunnboringene som er foretatt: «Vi har fått bekreftet det vi har trodd tidligere, ingen ny informasjon».

Her bekreftes BBMs påstand om at det ikke var ny informasjon om grunnforholdene som plutselig gjorde det nødvendig å enten flytte fergekai eller rive 42 store og små bygg langs med dagens Rv19. Allerede i november 2017 offentliggjorde SVV en mulighetsvurdering som fortalte tydelig at det er manglende samordning av veien med banen som hindret en gjennomførbar Rv19 i bergtunnel under sentrum.

Fristilling av banen fra Rv19 var noe som Bystyrets flertall gikk med på i høringsrunden for dobbeltsporet og de kan derfor ikke klandre SVV for dette.

BBM mener at bystyret fortsatt kan stoppe Bane NOR ved å kreve at de søker om bruken av unntaksbestemmelsen i plan og Bygningslovens (§20-6). Bystyret kan gjøre dette fordi de har aldri fått noe søknad om dette. En slik søknad må dokumentere at banen er godt nok prosjektert før bystyret kan tillate at BaneNOR å overta alt ansvar for gjennomføring helt fram til ferdigstillelse.

Vi vet nå at Bane NOR har grovt undervurdert risikoen i anleggstiden. Dette vil BBM dokumentere i Bane NORs åpen dag på Moss Bylab den 28. mars kl. 18:00. Bane NOR har heller ikke innfridd Stortingets krav om at banen samordnes med Rv19.

Bane NOR kan derfor ikke hevde at banen er godt nok prosjektert og deres søknad kan avslås.

Sivilombudsmannen vurderer nå om kommunen burde stilt krav om en søknad og om Bane NOR var forpliktet til å søke som BBM hevder.

Mer fra: Debatt