Debatt

Dårlig munnhelse kan føre til og forsterke utenforskap

Et smil under et jobbintervju kan gjøre en forskjell, og dårlig munnhelse og tenner kan føre til usikkerhet og skape fordommer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hverdagen er full av situasjoner hvor munnhelsen og tennene dine spiller en viktig rolle. Et smil under et jobbintervju kan gjøre en forskjell, og dårlig munnhelse og tenner kan føre til usikkerhet og skape fordommer. Dårlig munnhelse kan derfor både forsterke og føre til utenforskap.

Utenforskap koster både individet og samfunnet store verdier, både målt i kroner og i menneskets opplevelse av egenverd. Derfor er det så viktig å gi dette problemet oppmerksomhet. Dårlig munnhelse og tenner kan være svært synlig, og det kan forsterke disse dårlige følelsene og føre til dårlig selvtillit og selvfølelse. Med dårlig selvfølelse kan det både bli vanskelig å delta i sosiale sammenhenger og opprettholde vennskap. Mennesker med dårlig munnhelse kan også ha vanskeligheter med å komme seg inn i arbeidslivet.

Det er vanskelig å definere hvem som faller utenfor og hvem som står i fare for å gjøre det. Alle kan havne utenfor, uavhengig av alder, bakgrunn og livssituasjon.  Ofte blir det en ond sirkel, hvor det ene fører til det andre. Fullfører man ikke utdanningen får man seg heller ikke en jobb, og man havner utenfor nødvendige sosiale nettverk. Om man i tillegg sliter med dårlig munnhelse og tenner kan det forsterke problemet, og mennesker som faller utenfor fellesskapet har ofte problemer med å følge opp sin munnhelse.

Regjeringen er rådet av Blankholmutvalget (NOU: 2018 16- Det viktigste først) til å gå gjennom hele stønadsordningen i folketrygden for dekning av tannhelsetjenester. Det samme gjelder for de gruppene som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Regjeringen må følge opp dette, og her bør gruppene som står i fare for å falle utenfor gis ekstra oppmerksomhet. Utvalget peker særlig på betydningen av mestring, altså at man mestrer hverdagen til tross for sykdom/smerter.

Inntekt er ikke nødvendigvis avgjørende for om man faller utenfor, men vi vet at personer med lav sosioøkonomisk status ofte rapporterer høyere grad av stress og mindre opplevelse av mestring enn dem med høyere sosioøkonomisk status. Derfor kan en særskilt ordning med støtte til tannhelse basert på sosioøkonomisk status være noe å vurdere. Dette har også Stortinget bedt regjeringen om å gjøre en vurdering av etter et forslag fra Arbeiderpartiet.

Den norske tannlegeforening og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo setter betydningen av munnhelse for utenforskap på dagsorden på Verdens munnhelse dag ved å arrangere frokostseminar på Kulturhuset onsdag 20.mars.

Mer fra: Debatt