Debatt

Ingen skam å snu!

Det er ingen skam å snu fra fjellvettreglene passer godt inn i debatten om tredelt foreldrepermisjon. Flere politikere tar til orde for å snu i saken.

###
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den norske jordmorforening støtter at den tredelte permisjonsordningen tas opp til revurdering.

Den nye tredelingen fører ikke til likestilling, snarere tvert imot. Det bekymrer oss at flere kvinner nå planlegger å ta ut ulønnet permisjon for å kunne være lenger hjemme med barnet. Dette bør også bekymre politikerne. Ja, kvinner tok også ulønnet permisjon tidligere – og derfor mener noen at det ikke er et argument i debatten. Klart det er et viktig argument. Kvinner blir taperne i arbeidslivet. Går likestillingen først og fremst på å likestille far som omsorgsperson?

Et tilbakeblikk på fars rolle tydeliggjør at far i dag tar et stort ansvar og er delaktig i omsorgen. Men noen fakta i debatten bør være udiskutable. Å likestille menn og kvinners rolle i svangerskap, fødsel og barseltid er ikke mulig, på lik linje med at kvinner aldri kan bli like raske som menn på friidrettsbanen. Vi må anerkjenne den belastning mor går gjennom både fysisk og psykisk, mor trenger tid til å komme seg etter en fødsel.

Amming er et viktig argument i debatten. Et motargument er at ikke alle ammer. Amming kan være et sårt tema for de som ikke vil eller kan amme, her må vi som fagpersoner støtte dem i deres valg. Likevel må det være mulig å fremheve amming som noe positivt. Helsedirektoratets ammeanbefalinger er forankret i forskning – disse må være retningsgivende og vektlegges i forhold til foreldrepermisjonen. Ammetid på jobb er langt fra mulig for alle. I mange yrker er det er vanskelig eller umulig å tilrettelegge for ammetid.

Norge har en av de beste permisjonsordningene. Samfunnet satser på familien ved å gi så lang permisjon. Dette gir en god start. Den norske jordmorforening anerkjenner far/medmor som en likeverdig omsorgsperson for barnet, likevel mener vi deling av foreldrepermisjonen i større grad må være den enkeltes families valg.

Mer fra: Debatt