Debatt

Støtter oslofolk flest vraking av Ullevål?

I Dagsavisen 9.3. er leder for brukerutvalget i OUS, Tove Nakken, intervjuet. Hovedoverskriften er «Støtter vraking av Ullevål». Tove Nakken må ikke snakke på vegne av alle Oslos pasienter, i alle fall ikke meg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg spør også om hun har vedtak i brukerutvalget bak seg, hun uttaler seg vel på vegne av utvalget? Uttalelsene er på grensen til å drive sykehuspolitikk. Det skal vel ikke et brukerutvalg drive med?

En stadig større del av folket forstår at utbyggingen på Gaustad er hasardiøs og at Ullevål bør bevares. Folk i Groruddalen hører til på det overfylte Ahus. OUS-utbyggingens første fase, som nå er utredet, omfatter ikke Stovner og Grorud bydeler. Andre fase er usikker, hva angår både når og om den kommer. Helse Sør-Øst og OUS byggeplan omfatter to bydeler for lite!

Nakken er sannsynligvis godt informert av OUS-ledelsen. Om man følger med i pressen for tiden er det mye annen og god informasjon om hvor uheldig det er å bygge på Gaustad:

• Tomten er trang.

• Det er bare en adkomstvei. Ringveien er sterkt trafikkert, med tidvis full stopp, også for ambulanser. Anleggstrafikken må skilles fra pasienttrafikken, men det er bare svært kronglete muligheter for anleggsvei. Offentlig kommunikasjon er ikke god.

• Det er også av kulturhensyn feil å klemme inn et svært sykehus nær fredete gamle Gaustad sykehus. Vernede grøntområder mellom Rikshospitalet og Gaustad sykehus ødelegges. Den tilpasningen man fikk til mot gamle Gaustad ved byggingen av Rikshospitalet ødelegges.

Mer fra: Debatt