Debatt

Still krav til barnehagene!

Skal vi få bedre barnehager i Norge, må Stortinget stille klare kvalitetskrav til barnehagene, ikke forby dem bare fordi de er aksjeselskaper.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Spesialrådgiver Helene Bank i Fagforbundets PR- og lobbybyrå, For Velferdsstaten, tar i Dagsavisen 1. mars til orde for at politikerne bør forby kommersiell barnehagedrift. Hun mener i fullt alvor at det kunne gitt barnehagene flere ansatte med bedre pensjoner og lavere pris for foreldrene, hvis 2143 av 3021 private barnehager i 2017 ikke hadde gått med til sammen 1,2 milliarder kroner i overskudd.

Bank gir ikke spesielt gode økonomiske råd til norske politikere som ønsker å bruke offentlige tilskudd og foreldrebetaling best mulig for å løfte kvaliteten i barnehagesektoren.

Overskudd i private barnehager er nødvendig for å sikre arbeidsplasser, gi ansatte kurs og kompetanseheving, vedlikeholde barnehagen og kjøpe inn leker og utstyr til barna. Private barnehager – og andre private virksomheter – som ikke går med overskudd vil over tid måtte legge ned driften.

Til tross for at private barnehager i 2017 gikk med 1,2 milliarder kroner i overskudd, så viser en analyse fra Agenda Kaupang at de private barnehagene sparte norske kommuner for til sammen 2,44 milliarder kroner samme år. Siden 2008 har kommunene spart 22,8 milliarder kroner på at private driver barnehager i stedet for at kommunene driver alle barnehagene selv. At kommunale barnehager er så mye dyrere og ikke kan dokumentere bedre kvalitet enn private barnehager, betyr ikke at vi vil forby kommunale barnehager. Konkurransen mellom ulike tilbydere bidrar til å gjøre barnehagene bedre for barna og foreldrene.

I en offentlig finansiert barnehagesektor med jevn fordeling mellom offentlige og private tilbud, er det også orden i vilkårene til de ansatte. Over 95 prosent av de ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtale med fagforeningene som sikrer dem konkurransedyktige vilkår med det ansatte i kommunale barnehager får. I motsetning til Bank, mener PBL barnehagene må måles på ytelsene til de ansatte, ikke på hvor mye ordningene koster.

Stortinget har vedtatt innføringen av nasjonale pedagog- og bemanningsnormer for barnehagene. Dette stiller krav til minimum antall pedagoger og minimum antall ansatte per barn i alle barnehager i Norge. Disse kravene vil gjøre det vanskeligere for barnehageeiere som er ute etter kortsiktige økonomiske gevinster på bekostning av tilbudet til barna og vilkårene til de ansatte.

PBL vil at politikerne går enda lenger i kravene til de private barnehagene: Vi vil ha et enklere finansieringssystem som likebehandler alle barnehagebarn, og som gir kommunene anledning til å avkorte tilskuddet til private barnehager som ikke leverer avtalt kvalitet og som ikke kan dokumentere ordnede lønns- og pensjonsvilkår.

Hvis For Velferdsstaten virkelig er for velferdsstaten, så bør de støtte opp om et slikt finansieringssystem.