Debatt

En iskald arroganse

Nok en gang måtte Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister, svare for de usosiale kutt og innstramminger regjeringen har gjort siden de kom i regjering. Skryten og lovord om alt de har gjort til det bedre vil ingen ende ta, men å svare på direkte spørsmål er hun mindre god på.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Aldri før har jeg sett en så iskald arroganse som jeg var vitne til i den muntlige spørretimen på Storinget i dag da debatten om fattigdom og AAP- saken kom opp.

Nok en gang måtte Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister, svare for de usosiale kutt og innstramminger regjeringen har gjort siden de kom i regjering. Skryten og lovord om alt de har gjort til det bedre vil ingen ende ta, men å svare på direkte spørsmål er hun mindre god på.

Det er mange tusen mennesker som i dag lever på fattigdomsgrensa, enten det skyldes sykdom, arbeidsledighet eller andre sosiale forhold og forskjellene bare øker. De rike får mer, de fattige får mindre. Andelen mennesker som går på sosialhjelp har skutt i været det siste året og man kan jo spørre seg hvorfor? Har mye av det skyld i at regjeringen har valgt å kaste syke uavklarte mennesker ut av systemet? Vi ser jo at etter regelendringene fra AAP trådte i kraft siden 1. januar 2018, så har andelen brukere med sosialhjelp skutt i været. Sammenheng? Selvfølgelig er det det!

I spørretimen på Stortinget i dag ble det stilt direkte og saklige spørsmål fra både Audun Lysbakken (SV) og Lise Christoffersen (Ap) til Anniken Hauglie (H): hva har du tenkt til å gjøre for disse menneskene som nå står uten noen ting og på bar bakke?

Ikke uventet, får vi altså ikke svar på dette. I stedet får vi helt andre usaklige svar om at det er innvandrere som har skylden for økt fattigdom og at syke mennesker trenger kompetanseheving for å komme seg i arbeid og ikke utredning og behandling. Nei Hauglie, her kan du ikke dra innvandrerkortet. Det blir rett og slett for dumt. Det er denne regjeringen som har stor skyld i de økte forskjellene og økt fattigdom fordi det kuttes overalt. De som er syke er de mest sårbare og mest utsatte og har blitt frarøvet det lille de har fra før over natta. Dessuten bør heller kompetanseheving rettes mot ansatte i NAV slik at de er best mulig rustet til å møte brukere med ulike behov. Først når vi får profesjonelle veiledere å forholde oss til som faktisk kan og vet hva det dreier seg om for det enkelte mennesket, ja da kan vi snakke videre om hva som er rette veien å gå i forhold til enten arbeid eller uføretrygd.

Det skrytes av at denne regjeringen har gjort det så mye lettere å beholde AAP mens man søker jobb og det skrytes av et styrket NAV. Da må jeg stille et kritisk spørsmål som jeg vet mange tusen berørte mennesker lurer på: hvorfor blir da syke mennesker kastet ut av systemet når det ikke er brukernes feil, men NAV sin feil? Hvorfor velger regjeringen å føre en politikk som straffer de syke og svakeste i samfunnet?

Det er mange brukere i NAV- systemet som fortvilet tar kontakt med sine veiledere om å få til et avklaringsløp for å få fortgang i saken sin, men istedet får de beskjed om at helsen kommer først. Tiden renner ut og vips er du ute av systemet selv om du har prøvd. Nei Hauglie, NAV har ikke blitt bedre etter denne regjeringen. For at NAV skal bli bedre må det en systemendring til slik Sp uttalte i spørretimen i dag.

Det må ansettes flere veiledere som har ansvar for mindre grupper, NAV lokalt må få tilbake sin tillit til å ta avgjørelser i stedet for sentraliseringen som er gjort, det må settes mer tillit til fastleger og deres uttalelser, brukerne må møtes på sine egne premisser i forhold til sine utfordringer. Jeg kunne ramset opp mye mer, men kjernen i endringene ligger i bedre oppfølging lokalt og å møte brukerne med respekt for den situasjonen de befinner seg i til enhver tid.

Hvordan kan regjeringen forsvare at NAV sentralt overkjører NAV lokalt i samarbeid med leger og spesialister? NAV sentralt møter aldri brukerne.

NAV har blitt et overformynderi som er overbyråkratisert slik at brukere mottar standardsvar i klager og avslag uten noen konkrete tiltak som kan gjøres videre for å bedre situasjonen. Avslag har blitt den nye normen og ikke unntaket etter de nye regelendringene trådte i kraft. Mange som er syke og avhengige av dette systemet er frarøvet enhver verdighet som de en gang følte da de var friske.

Den iskalde arrogansen som ble vist i Stortingssalen i dag var skremmende. Vi får de samme svarene gang på gang; jeg har ikke tenkt til å gjøre noen endringer nå, det har gått for kort tid. Arbeid er bra for alle. AAP er en midlertidig ytelse. JA, Hauglie, vi VET at dette er en midlertidig ytelse og arbeid er bra for de fleste, men kan du for en gangs skyld svare konkret på det du blir spurt om og ikke snakke deg ut av det med det samme svaret? Er det så vanskelig?

Jeg kjenner et iskaldt gufs som kryper nedover ryggen......

Mer fra: Debatt