Debatt

Estetiske fag styrkes

Elevene må lære å skape, utforske, forme og oppleve de praktiske sidene av fagene. Da er innholdet i fagene avgjørende, og derfor jobber vi ekstra mye med de praktiske og estetiske fagene når vi nå fornyer læreplanene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lin Marie Holvik spør i Dagsavisen 26. februar om hvor det blir av planen for styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen. En viktig del av vårt arbeid med å styrke disse fagene, er arbeidet med fagfornyelsen og de nye læreplanene som skal på høring om få uker.

Fremtiden trenger kompetansen de praktiske og estetiske fagene gir elevene. Morgendagens utdanninger og arbeidsliv vil trenge unge som er kreative, skapende, og kan løse et utfordringer gjennom flere tilnærminger.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke de praktiske og estetiske fagene; kunst og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving, er å definere hva elevene skal lære. Regjeringen er i likhet med Stortinget opptatt av å gi elevene praktiske ferdigheter, opplevelser, en skoledag med variasjon og som stimulerer elevenes engasjement, nysgjerrighet, skaperglede, og utforskertrang. De nye læreplanene skal legge til rette for dette.

De nye læreplanene skal sendes på høring i mars og fortjener departementets fulle oppmerksomhet. Vi vil oppfordre også de praktiske og estetiske fagmiljøene til å bruke våren på å lese og vurdere disse fagenes læreplaner og gi oss tilbakemeldinger i høringen. Vi ønsker innspill om læreplanene gir godt rom for lokal tilpasning, og tydelig praktisk retning der elevene skal forme, skape, utforske og oppleve.

Elever lærer forskjellig. Der noen lærer ved å lese, diskutere og lytte, lærer andre ved å forme, oppleve, føle og skape. Derfor må også fagene være forskjellige, og innholdet i disse fagene skal være tydelige på den praktiske tilnærmingen.

For å gi fagene det løftet de både trenger og fortjener, starter vi med innholdet. Så skal vi, når innholdet er sendt på høring, ferdigstille strategien om hvilke andre tiltak som bør gjøres for å støtte opp og løfte disse fagene.

Mer fra: Debatt