Debatt

Jeg er rystet over hvordan syke mennesker blir behandlet i Nav

Det kommer frem flere og flere historier om hvordan brukerne blir behandlet i Nav, mange svært hjerteskjærende historier. Ikke rart syke mennesker blir sykere i møte med Nav.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg er sint og frustrert over hvordan syke mennesker blir behandlet idag, i et land det tilsynelatende skal være godt å bo i.

Men sånn er det slettes ikke om du av en eller annen grunn, havner utenfor arbeidslivet. Det kommer flere og flere hjerteskjærende historier over hvordan enkeltmennesker blir behandlet i Nav.

Mange blir mistenkeliggjort og noen blir også nedverdiget i møte med en veileder i Nav. Saker blir trenert og veileder svarer ikke på henvendelser.

Arbeidsmoralen hos Nav arbeid og ytelser er en stor bekymring (man skulle nesten tro dem ble premiert for å gi avslag, enten det gjelder AAP og eller uføretrygd). Legeærkleringer fra fastleger, epikriser og speialistuttalelser blir overprøvd.

Mange av Nav-legene har heller ingen spesialistutdannelse, etter hva man har hørt, hvilken kompetanse har disse legene til å avgjøre om man får innvilget uføretrygd eller ikke?

Man får inntrykk av at det nå går sport i å gi avslag på søknader, all den tid Nav sine leger og veiledere på Nav arbeid og ytelse, ikke ser menneskene, de har kun en dokumentmappe å forholde seg til.

Man tror nesten ikke det er sant alt man hører, men historiene viser klart og tydeligt at sånn er det.

Hvordan i alle dager kan et statsorgan, som skulle være et serviceyrke, yte så mye motstand mot mennesker som er syke? Angivelig må Nav forholde seg til rundskriv, lover og regler. Men, det er ikke dette det er snakk om i det hele tatt. Her er det en ukultur som har pågått over lang tid, lenge før lovendringen (2018) og rundskrivet (2016) ble endret.

Nå må Nav-hirakiet gjennomgås, man behandler mennesker verre enn dyr, selv om en har all dokumentasjon opp og ned i mente, som tilsier at vedkommende ikke har noen mulighet til å komme seg tilbake igjen i arbeidslivet. Likevel blir det avslag, ikke rart det blir fattigdom i Norge, for får du avslag på en uføresøknad, har du ikke lenger noen rett på arbeidsavklaringspenger(AAP), da blir det å søke sosialstøtte eller leve av privat forsørging.

Jeg forlanger at Nav gjennomgås fra A til Å, for alt som nå kommer frem, er ikke verdig noen mennesker. Det er et hån mot syke mennesker, som gjør hva de kan for å komme seg igjennom systemet og for å bli ferdig med Nav.

Mange blir enda mer syke av å være i Nav-systemet. Det kommer ikke som et sjokk for alle de som har vært gjennom Nav over flere år, de vet.

Vi håper at de rette instanser, tar grep og gjør noe med denne ukulturen i Nav. Dette skulle være en hjelpeinstans hvor man møter mennesker personlig (nå er også dette i endring).

Vi kan ikke ha et Nav som på alle måter, er en lukket instans, hva med å møte brukeren ansikt til ansikt?

Vi kan ikke ha et Nav som gjør syke mennesker sykere. Selvsagt spiller også det økonomiske sikkerhetsnettet inn, denne utfordringen får man på toppen av det hele. Folk blir knekt av å være i denne situasjonen. Ingen ønsker å være der heller, men man har ikke noe annet valg.

Nav må tenke på enkeltindivider i stedet for å sette alle i en å samme bås. Nav må ta høyde for hvordan den enkelte har det, etter å ha vært syk i et år (mange har vært syk mye lenger enn det, har presset kroppen alt for lenge). Mange mister jobben som de var glad i, bare her er det en stor sorg.

Så må det nøstes opp i hva som er grunnen til at man ble syk i første omgang. Mange av brukerene aner ikke hva som feiler dem heller, annet enn at kroppen vil ikke mer.

Man må utredes og behandles. Mange har ikke mulighet til å være i tiltak, de er for syk til det.

En blir presset til det ytterste uansett hva man må gjennom, ikke rart mange blir mer syke da.

Det finnes mange hjerteskjærende historier i vår facebookgruppe "Aksjon for AAP endringer" og "#NAVjegog". De er begge åpne grupper, så her kan man lese hvordan mange har hatt og har det i Nav. Det er viktig at sannheten kommer frem.

Nå trenger vi at noen faktisk tar grep, vi kan ikke ha det sånn i 2019. Hva med å vise forståelse, empati og respekt ovenfor den enkelte bruker som er i møte med Nav. Sørge for at brukeren får den gode og tette oppfølgingen han eller hun har krav på, passe på at alt går riktig for seg, fra en avdeling til en annen (er det interne konflikter, så ordne opp på kammerset) ikke la det gå ut over brukeren.

Mer fra: Debatt