Debatt

Festival-rot

I forbindelse med lansering av frivillighetsmeldingen skrev statsministeren, finansministeren og kulturministeren et felles innlegg der de understrekte at «frivilligheten er en del av grunnfjellet i det norske samfunnet.» Samtidig skaper regjeringen nå et skattekaos som får festival-Norge til å skjelve i buksene og rive seg i håret. Her må det ryddes opp raskt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forrige uke utfordret jeg finansminister Siv Jensen for andre gang på hvordan festivalene skal forholde seg til de nye skattereglene som ble innført i januar 2019. Reglene skaper usikkerhet om hvorvidt landets frivillige skal innrapportere og skatte av goder som festivalpass. Finansministeren har sagt at hun skal «gå gjennom dette for å se om det er utilsiktede effekter som vi med fordel kan gjøre noe med». Men hun har ingen klare svar på hvordan festivalene skal forholde seg til dette i mellomtiden.

Debatten rundt festivaler, frivillighet og goder dukket først opp i kjølvannet av Quart-konkursen i november 2011. Den gang meldte bobestyrer «at det kunne bli spørsmål om de mange frivillige som fikk femdagerspass mot å jobbe 30 timer, skulle ha betalt skatt av dette». Daværende kulturminister, Anniken Huitfeldt, satte raskt foten ned og understrekte at: «Dersom noen festivaler får beskjed om at festivalpass, arbeidsklær og mat til de frivillige skal skattlegges, ja da må vi endre reglene».

Det ble ikke behov for å endre reglene den gang. Skattemyndighetene forholdt seg til tydelig tale fra politisk ledelse og lagmannsretten konkluderte i 2014 med at festivalpassene til de frivillige på Quart-festivalen ikke var skattepliktige. Dermed ble bransjepraksisen videreført, og ingen festivaler anså festivalpass til de frivillige for å være skattepliktige. Helt til nå.

Regjeringen har nå skapt stor usikkerhet om hvorvidt frivilligheten skal beskattes. Landets festivaler frykter sanksjonering for å ha brutt skattereglene gjennom flere år. Hvor er kulturministeren? Skjønner hun at dette kan true store deler av festival-Norge? Festival-sommeren nærmer seg med stormskritt. De siste årene har vi sett en fantastisk oppblomstring i antall festivaler i hele landet. Dette må vi legge til rette for, ikke ta livet av. Frivilligheten gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet sterkere. Frivilligheten er selve ryggraden i festival-Norge og sørger for at publikum får gode konsertopplevelser i hele landet, hele året. Dette ønsker vi mer av, ikke mindre.