Debatt

NAV: På tide å oppsummere?

NAV fungerer tankevekkende dårlig. Dagsavisen har dokumentert dette med saker om pasienter, fagfolk, saksbehandlere i NAV, NAV-ledere, politikere og ansvarlig minister i høring i Stortinget.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den senere tid har NAV blitt grundig kommentert i media. NAV fungerer tankevekkende dårlig. Dagsavisen har dokumentert dette med saker om pasienter, fagfolk, saksbehandlere i NAV, NAV-ledere, politikere og ansvarlig minister i høring i Stortinget.

Spesielt har situasjonen det siste drøye år etter nye AAP-regler vært tema, men NAVs dårlige fungering er av lengre varighet. Det kommer nå frem at NAV skjerpet AAP-praksis lenge før januar 2018 da politikerne iverksatte strengere AAP-regler, basert på nytt rundskriv av tilsynelatende uklar opprinnelse og som tyder på dårlig styring fra departementsnivå.

Anniken Hauglie fremstår dårlig informert om endret praksis i NAV, hvilket politisk sett er uholdbart.

AAP-saken: Hauglie benekter innstramming før lovendring

NAV som stor og tung velferdsetat med dårlig samhandling med helsevesenet har en lang historie. Det har påført etaten dårlig omdømme. NAV-reformen i 2006 nådde ikke målene. Etaten har skiftet navn, men navneskifte kan ikke endre omdømme. Det er praksis som gjelder.

Denne særdeles viktige velferdsetaten har aldri klart å utvikle tilfredesstillende funksjonsevne. Det er et begrep vi bruker mye i helsevesenet. NAV stiller selv meget strenge krav til at vi jobber målbevisst med å sikre raskest mulig gjenvinning av brukeres arbeidsevne og tilbakeføring til arbeid. Problemet er bare at NAV for et skremmede høyt antall brukere selv representerer det høyeste hinderet for denne måloppnåelsen.

At NAV-reformen ikke var vellykket er dokumentert, og det har også statsmininster Solberg bekreftet. Riksrevisjonen kom med sin kritikk og sist Kommunerevisjonen i Oslo. Kritikk har også kommet fra et utall pasienter, leger, psykologer, trygdejurister, saksbehandlere i NAV, og denne uka påpekte også en jurist og fagkoordinator i den største AAP-enheten i landet at NAV gjorde innstramminger forut for lovendringen og stilte spørsmål ved lovligheten.

Saken er nå etablert på rikspolitisk nivå. Arbeids- og sosialministeren utfordres på hvordan NAVs strenge praksis de senere år kan begrunnes, uten at NAV-ledere og statsråd Hauglie kan svare på det.

NAV-sjef Vågeng og direktør Kjersti Monland svarer på kritikken med ansvarsfraskrivning og tåkelegging med preg av byråkrati-satire. Vel vitende om at at et utall pasienter er under ekstrem påkjenning grunnet bortfall av AAP før de er avklart til jobb eller videre stønad.

Det ser ut til at AAP-regler praktiseres strengere enn politikernes intensjon, og beslutning sentraliseres fra saksbehandler som kjenner brukeren til NAV Arbeid og ytelser. Det fremstår som styrt og strukturell kynisme med den følge at behandlere ikke oppnår terapieffekt med sine pasienter som befinner seg i en livskrise trigget av NAV. Og NAV skyter seg i foten, dårlig samhandling er dyrt.

Historien om NAV og styrende politikere fremstår som en dyster fortelling med et tungt velferdsbyråkrati ute av kontroll - uten motivasjon og evne til endring.

Etter min oppfatning har denne meget viktige etaten i mange år - og i økende grad - fungert særdeles dårlig. Alvoret i dette utgjør etter min mening en velferdspolitisk skandale. Hva sier politikerne? Sånn kan vi ikke ha det?

Mer fra: Debatt