Debatt

Plassen mellom Y-blokka og Deichmanske

En fantastisk flott plass og et supert byrom.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg er kanskje ikke noen kvalifisert synser på dette området. Og jeg har heller aldri vært noe opptatt av regjeringsbyggene og det såkalte regjeringskvartalet. Men jeg er vokst opp i Oslo, og noe jeg reagerer på er den negative omtalen av plassen mellom Y-blokka og Deichmanske bibliotek, den som ligger over Ring 1 og plassen foran Hovedbrannstasjonen (den opprinnelige Arne Garborgs plass), ev. på lokket – altså plassen foran Deichmanske.

Fra flere debattanter hører man at Y-blokka ikke gir nok til omgivelsene, og da synes denne plassen å være noe av det som er mislykket, og som liksom er opplagt for alle og enhver (nærmest som om de skulle være betalt for å si det eller vi skulle applaudere). Dette burde ikke stå uimotsagt.

For meg var og er nemlig denne plassen noe av det jeg liker best i dette området. Da jeg som barn kom ut av biblioteket, opplevde jeg dette som et underlig, mystisk, unikt og spesielt sted. I tillegg til at den buete veggen på Y-blokka er med på å gi denne plassen dens spesielle karakter, var det hull som man kunne se ned i og oppdage bilene, og dessuten brannstasjonen.

Det er en fantastisk flott plass og et supert byrom. Det er en av de plassene i Oslo som jeg har et sterkt forhold til, og som jeg så avgjort ikke ønsker skal forsvinne i all denne forandringsiver. Men slik jeg forstår det, ser denne plassen ut til å kunne forsvinne uavhengig av hva som skjer med Y-blokka. Det er i så fall ganske så trist.

Det snakkes om byreparasjon, og jeg kan ikke tro det er dette stedet som menes; de som sier det er vel ikke vokst opp i Oslo (om de da ikke tilhører en eldre garde). Det snakkes om sikkerhet, og det kan man da saktens ordne. Hovedbrannstasjonen (i tillegg til Deichmanske) burde vel også kunne inngå i dette nye regjeringskvartalet. Kan hende deler av Ring 1-området under lokket kunne bli bomberom og lager hvis Ring 1 får et annet løp. Hullene, el. iallfall det ene sirkelformete, kunne da bli åpning for trær eller omgjøres til bed for trær, basseng (dam) eller noe annet som måtte fengsle. Det var vel i grunnen bare dette jeg vil si her, at denne plassen burde bevares sammen med Y-blokka. Jeg kan ikke se at så mange andre har sagt noe fint om denne plassen, sånn helt direkte.

Mer fra: Debatt