Debatt

Uverdig husleiedobling

Hva gjør du hvis boutgiftene dine dobles? For de fleste av oss vil det være en håpløs situasjon.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For Kristoffer Rodriguez, som bor i en kommunal omsorgsbolig på Tåsen i Oslo, betyr det at oppsparte midler og pengene som har gått til annet enn faste utgifter, blir spist opp.

Dagsavisen skrev forrige uke om hvordan Kristoffer Rodriguez i høst fikk brev om at husleien hans ville øke fra 5.500 til 11.900 kroner ved årsskiftet. Dette fordi Oslo bystyre i 2015 vedtok å fjerne en formulering som unntok trygdeboliger og omsorgsboliger fra prinsippet om såkalt gjengs leie.

Byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), har etter sterke reaksjoner rykket ut på sin Facebook-side og påpekt at ingen skal ut på gata. De som rammes kan søke bostøtte og sosialhjelp. Den økonomiske knipen som mange beboere nå settes i er staten sin skyld, mener han. Da de ikke sikrer en bostøtte som gjør at beboerne kan betale den leia som trengs, sitter Oslo igjen med en «enorm regning».

Det kan så være. Det er imidlertid grunn til å reagere sterkt på tidslinjen i denne saken. I høst fikk de aktuelle beboerne varsler om husleieøkningen. Allerede da kom det reaksjoner. Bydelen der Kristoffer Rodriguez bor, advarte byrådet mot konsekvensene av en så dramatisk husleieøkning. Rett før jul vedtok bystyret å evaluere gjengs leie, husleienivå og kommunal bostøtte. Spørsmålet er da hvorfor man i all verden har tillatt at husleieøkningen skulle skje før evalueringen er klar?

«Alle visste om saken. Og det har de visst om i mange år,» skriver Rødts bystyrerepresentant, Eivor Evenrud i et debattinnlegg hos Dagsavisen på nett. Hun viser til at Rødt i budsjettene for 2016, 2017 og 2018 har bedt om at husleien til de kommunale boligene ble stilt i bero mens man foretok en vurdering. Dette ble nedstemt hvert år. Situasjonen for Rodriguez og de mange andre som nå har fått en økonomisk kilevink, kan medføre at flere vil se seg nødt til å flytte fra hjemmene sine. Den usikkerheten som sårbare mennesker nå utsettes for er uverdig og unødvendig.

Mer fra: Debatt