Debatt

#permisjonsopprøret2019

Det tas ut ubetalte permisjoner for å opprettholde amming etter Helsedirektoratets anbefalinger. Jordmorforeningen protesterer. Det gjør vi også.

###
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Med hashtaggen #permisjonsopprøret2019 ønsker mødre og fedre å sette fokus på de negative følgene innføringen av den nye permisjonsordningen har. Vi deler historier og erfaringer for å få tilbake familienes valgfrihet og ønsker med dette å belyse de sidene av ordningen som ikke er rettferdig. I denne sammenhengen er det flere tema som må på bordet, men først og fremst skal vi fokusere på den nylig innførte tredelingen.

1.juli i fjor ble tredelingen av foreldrepermisjonsordningen innført. Daværende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kunne i forkant meddele at hun jobbet i ekspressfart for å få gjennomslag for den nye ordningen. Hvorfor en såpass ømtålig sak skulle gjennom på rekordtid er vanskelig å forstå. Utvalget som utformet ordningen hadde ikke med seg fagfolk innen helse, omsorg og ernæring. Mødre og fedre ble ikke spurt om hva de ønsker. Den nye NAV-rapporten «Fornuft og følelser» bekrefter det vi vel allerede har erfart. Det tas ut ubetalte permisjoner for å opprettholde amming etter Helsedirektoratets anbefalinger. Jordmorforeningen protesterer. Det gjør vi også.

Psykolog: Sørg for at familielivet blir attraktivt

Vi mener ikke at det er noe galt i at fedre tar ut permisjon. Selvfølgelig skal far få være hjemme. Men mødres pensjonspoeng og barns ernæring skal ikke ofres i likestillingens navn. Hvor mange mødre tar ut ubetalt permisjon i forlengelsen av dagens foreldrepermisjonsordning? Dette er ganske vanlig og mange ser på det som en dyd av nødvendighet, et offer i rekken som kvinner gjennom tidene gjerne har gjort for familiens skyld.

Mange leste denne: Ammetåke eller ammeboble?

Ubetalt permisjon går ikke bare ut over familieøkonomien der og da. Permisjon uten lønn går også utover kvinners pensjonspoeng og opptjente rettigheter. «En månedslønn her og en månedslønn der …», kan man jo si. Hvis man legger sammen tusenlappene blir det store beløp. Signalet fra politikerne virker å være at mødre som ønsker å amme, og fedre som ønsker å la dem gjøre det, må ta kostnaden selv. Det gjør drømmen om økonomisk likestilling fjern. Slike signaler antyder en reversering av likestillingen, noe som gjør at vi må ta kampen for ikke å gå baklengs inn i framtida.

Det som lar seg gjennomføre i Oslogryta fungerer ikke nødvendigvis i ei bygd midt på fjellet. Familiepolitikk blir i denne sammenhengen distriktspolitikk. For våre kjære stortingsrepresentanter er det sikkert helt greit å putte ungen i vogna, gå en tur innom Kaffebrenneriet mens hen sover, for deretter å slentre inn på mors arbeidsplass for amming, avslappede og fornøyde, før far og barn returnerer hjem igjen etter et par minutters spasertur. Et ganske annet scenario blir det å måke fram en nedsnødd bil, akkompagnert av en skrikende, melketørst baby, for deretter å kjøre gjennom snøstorm og kanskje i kolonne, for å besøke mor et par ganger om dagen. Blir ikke mye tid til kos da.

Rina Mariann Hansen (Ap): Amming + fulltidsjobb = mulig

Vi vil ha tilbake familienes valgfrihet. Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet har sammenlignet fordelingen av foreldrepermisjon mellom likekjønnede foreldrepar og par som består av far og mor. Konklusjonen er at fordelingen av permisjonen faktisk ikke skjer basert på kjønnsroller eller tradisjonelle forventninger fra omgivelsene. Foreldre fordeler fellesdelen av permisjonstiden ut fra familiens egne ønsker og behov, uavhengig av om paret består av mor og mor eller av far og mor, velger.

Bente Rognan Gravklev: Rører du mors permisjon blir det ramaskrik

Vi ønsker aksept for at hver enkelt familiesituasjon er unik. Aller helst ønsker vi å i størst mulig grad få bestemme fordelingen selv. Men dersom mødre- og fedrekvoten skal opprettholdes og likestilles, og en reel og praktisk gjennomførbar tredeling innføres, må mødrekvote, fedrekvote, barselpermisjon og omsorgspermisjon utgjøre separate kvoter. La mor få de tre ukene før fødsel og de seks ukene etter fødsel og begynn tredelingen etter disse ukene. Det koster kanskje litt, men for tiden tar vi og barna regningen selv.

Dere vil jo at vi skal få flere barn.