Debatt

Elevene er prøvekaniner

Da fraværsgrena ble innført i 2016, var den ikke testet ut på forhånd, hverken på dyr eller mennesker. Kunnskapsdepartementet med Torbjørn Røe Isaksen i spissen rullet den ut over landets skoler i håp om at flere elever skulle møte opp på skolen og bestå. Nå, to og et halvt år etter, vet vi mer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fraværsgrensen har så absolutt fått fraværet ned. I Oslo har fraværet gått ned fra en median på 7 dager i 2015–2016 til 4 dager i 2017–2018. Men i Fafos rapport «I fraværsgrensens dødvinkel» (2018) går det også fram at økningen i sannsynligheten for å få «Ikke vurdert», eller IV, som karakter har økt med 10 % nettopp på grunn av fraværsgrensa på landsbasis. I Oslo har antall elever som har IV i minst ett fag gått opp fra 4,5 % i 2015–2016 til 5,1 % i 2017–2018. Jan Tore Sanner uttaler til VG at «Den faktiske utviklingen viser imidlertid at fraværsgrensen fungerer for alle elevene – også for elever med utfordringer». Mener du at det er en suksess at andelen av elever som får IV i Oslo stiger med 13 %, Jan Tore Sanner?

Alle som kan skjerpe seg, har skjerpet seg

Alle elever som kan skjerpe seg, har skjerpet seg og møtt til time. De som gjenstår er elever med problemer som gjør at de ikke får til å skjerpe seg. Dette er elever med svakt karaktergrunnlag fra ungdomsskolen og lite støtte hjemmefra. Rektor kan heve fraværsgrensen til 15 % for elever i en vanskelig livssituasjon. Men stiger det ugyldige fraværet over 15 %, har skolen ingen mulighet til å bruke skjønn for å få elevene igjennom, enten eleven har møtt til prøvene eller ikke.

Dokumentasjon på fravær kun for de med penger

Elever over 16 år må betale hos legen. Og sykefravær kan kun dokumenteres med legeattest. Har du ikke penger, må du møte syk på skolen eller få ugyldig fravær. Elever med og uten penger har dermed ulikt utgangspunkt når fraværsgrensa skal måles. Og hvor mye lærer en syk elev?

Revider fraværsgrensa nå

Ansvarlige politikere må ta grep og justere regelverket nå slik at elever med lite støtte hjemmefra, svake skoleprestasjoner og dårlig råd får gjennomføre videregående skole. Fraværsgrensa trenger en grundig revisjon. Kan hende bør fraværsreglene på videregående legges tettere opp til reglene i arbeidslivet?

Hvordan skal vi få flere elever til å møte opp? Hvordan skal vi hjelpe flere igjennom?

Hva med å spørre elevene selv? Det glemte nemlig Torbjørn Røe Isaksen i sin iver etter å gjennomføre et politisk prestisjeprosjekt.

Staten bør betale privatistavgiften for elever med IV

Når et forsøksprosjekt får uventede negative følger, bør de som satte i gang prosjektet rydde opp. For elevene som har fått «Ikke vurdert» på grunn av fraværsgrensa, foreslår jeg et plaster på såret: La staten betale privatistavgiften!

Mer fra: Debatt