Debatt

Bilbru er en dårlig idé

Dersom kommunens sykkeplan skal realiseres, kan ikke en ny bru mellom Verket og Møllebyen være bygget for biler.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er enkelt å lage visjoner om klimamål, men det er mye vanskeligere gjennomføre tiltak for å oppnå målene. For Nye Moss kommune, som skal se dagens lys fra 1. januar 2020, er det et overordnet mål «å redusere bilbruk, og øke andel reisende som går, sykler eller bruker kollektivt transportmiddel. I tillegg skal det utvikles et attraktivt tilbud for gående og syklende. Nullvekst i intern personbiltrafikk er et mål som er akseptert av partene i denne avtalen».

Dette målet er klart gjengitt i plandokumentet for den framtidige sykkelbyen Moss. Viljen til å gjennomføre et lite tiltak for å oppnå dette målet, settes nå på prøve i forslaget om ei ny bru mellom Verket og Møllebyen. Høegh Eiendom skal bygge et nytt, stort hotell på den gamle Petersontomta. De vil også ha ei bilbru som gjør det enkelt for hotellgjester å kjøre fram til hotellet. Ved første gangs behandling av kommunedelplan for Moss sentrum, ble det fattet vedtak om å ta inn setningen «Primært vurderes veien fra sentrum over Verket som en vei hvor kun kollektivtrafikk skal benytte den til gjennomkjøring.»

I september 2018 anbefalte rådmannen at brua også skal brukes til begrenset bruk av private biler. Da saken ble behandlet politisk i fjor høst gikk MDG, Rødt, Venstre og SV inn for å holde fast ved den opprinnelige nullvisjonen for biler i sentrum. De gikk dermed mot at ei ny bru skal kunne åpnes for bilister. Moss Høyre sier nå klart ja til ei bilbru. I Moss Avis 16. januar begrunner gruppeleder Sissel Rundblad dette slik: «Gjestene kan ikke slepe koffertene til hotellet». Venstres gruppeleder Sindre Westerlund Mork argumenterer mer prinsipielt, og viser til den belastningen økt biltrafikk mellom Verket og Møllebyen vil føre til. Det bør også telle med at Mølla i Moss (Lantmännen Cerealia), med sine 50 arbeidsplasser er bekymret for økt biltrafikk i bedriftens nærområde. Ut fra miljøvisjonen til Nye Moss kombinert med Møllas bekymring, bør det ikke være vanskelig å gå imot ei bilbru. Hotellgjestene slipper nok uansett å slepe på koffertene fram til hotellet.

Mer fra: Debatt