Debatt

Valget er ditt

- Få flere barn, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale for knapt to uker siden, fordi Norge trenger flere barn. Derfor ønsker Solberg at vi får barn tidligere, helst i studietiden eller tidlig i karrierelivet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Det er egentlig ikke noe galt i å råde kvinner til å få barn tidligere enn i dag. Fra naturens side bør vi helst få barn i 20-årene. Jo eldre vi blir, jo vanskeligere kan vi risikere at det blir å få barn. Dette er det naturen som bestemmer, ikke vi. Muligheten for å bli gravid avtar i økende grad etter fylte 35 år. Hormonendringer og færre eggløsninger gjør at det blir vanskeligere å bli gravid med alderen.
I 2017 var mors fødealder i snitt 29,3 år. Ernas nyttårstale engasjerte, og mange har i ettertid fortalt hvorfor de ventet med å få barn og hvorfor de kanskje ikke vil ha mer enn to barn.
Stikkord er blant annet økonomi og livssituasjon. Eller følelsen av å være klar for å bli mor. Eller mangel på partner, eller mangel på en partner som ønsker barn. Det kan også være et ønske om å etablere seg selv først, for å være sikker på at barna får et godt sted å være. Og vi skal ikke si at noens vurdering er feil.
 
For lite hjelp fra det offentlige
Hvis du ønsker barn, kan du benytte deg av ulike offentlige støtteordninger. Det finnes foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, foreldrestipend, forsørgerstipend, engangsstønad, blant annet. Studenter, som Erna særlig trakk frem i sin tale, kan ifølge utregninger fra NAV og Lånekassen få en støtte på rundt 190.000 kroner. I tillegg melder studenter selv om vanskeligheter ved tilrettelegging av studieforløpet og eksamen.
Og hva hvis mor ikke har opparbeidet seg rett til økonomisk støtte? Fars eller medmors mulighet til støtte avhenger av hva mor har tjent opp. Hvordan er dette likestilling? Til og med EØS-tilsynet ESA mener de norske reglene for betalt foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende.
Når det er sagt: Fedrenes rolle er generelt ikke særlig fremtredende i denne saken. De har vel et delt ansvar når det gjelder fødselstall? Selvsagt er det kvinner som føder barn. Men det skjer ikke uten en partner. Skal ikke Erna henvende seg til begge foreldre?
 
Ikke riktig politikk
Norge skal være verdens beste land å føde i, sies det. Samtidig går antall fødeklinikker i landet ned. Det er også jordmormangel her i landet, og liggetiden etter fødsler går ned. Nå står også abortlovens paragraf 2c i fare. Å fjerne 2c er ekstra sårbart når kommunene mangler ressurser til å bistå foreldre som får barn som trenger ekstra hjelp, for eksempel i form av avlastning, opplæring, veiledning og omsorgsstønad.
Å bygge ned hjelpetilbud er ikke korrekt politikk for å få flere til å ønske seg barn.
 
Valget er ditt
Kan det være at synkende fødselstall er et resultat av et valg kvinner har tatt? Vi har stadig bedre tilgang på stadig sikrere prevensjon, og vi styrer i større grad enn tidligere valget om hvorvidt og eventuelt når vi ønsker å få barn.
Valget om hvorvidt vi ønsker barn og eventuelt når, er kanskje et av de viktigste valgene vi tar i løpet av livet. Selv om vi fra naturens side helst bør få barn tidligere enn vi gjør, og selv om vi kulturelt sett får barn etter utdannelse og jobb er i boks, er det slik at det uansett kun to som kan bestemme dette når det gjelder ditt liv:
Du, og din partner. 

Mer fra: Debatt