Debatt

Ingen «klimamaskerade»

Engasjementet vårt for skog vil ikke svekke vårt klimaengasjement eller erstatte andre klimatiltak – det kommer i tillegg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

20. november annonserte Equinor at vi er beredt til å investere i bevaring av tropisk regnskog. For oss vil dette være et supplement til tiltakene vi gjør for å redusere utslipp fra vår olje- og gassvirksomhet og investeringer i fornybar energi. Det er ikke et forsøk på noen «klimamaskerade» fra vår side, slik Hanne Svarstad og Tor A Benjaminsen skriver i Dagsavisen, men derimot et viktig klimatiltak.

FNs klimasjef og frivillige organisasjoner både i Norge og internasjonalt er positive til vårt initiativ og har oppfordret andre selskap til å gjøre det samme. Årsaken er at bevaring av skog og landarealer kan bidra med opptil en tredjedel av løsningen på verdens klimaproblemer ifølge FNs klimapanel.

Bevaring av tropisk regnskog er av FN trukket frem som et svært viktig klima- og miljøtiltak, så lenge det gjøres på en måte som sikrer hensyn til lokalsamfunn, har høye etiske standarder og god målbarhet.

Svarstad og Benjaminsen peker på at et skogprosjekt de har studert hadde mangler. Vårt engasjement er knyttet til etableringen av en ny standard som skal sikre et godt og faglig fundert rammeverk for bevaring av tropisk regnskog.

Engasjementet vårt for skog vil ikke svekke vårt klimaengasjement eller erstatte andre klimatiltak – det kommer i tillegg. Vi rapporterer åpent og rutinemessig om våre egne utslipp (8,9 kg CO2 per fat siste kvartalsrapport) og hvordan vi jobber for å nå ambisiøse mål knyttet til utslippsreduksjoner og vekst innen fornybar frem mot 2030. Vårt primære fokus er å produsere energi med lavest mulige klimagassutslipp. Vi har allerede gjort store kutt i CO2-utslippene knyttet til vår olje- og gassproduksjon, og har planer om å redusere utslippene ytterligere. Vi har allerede gjort store kutt i CO2-utslippene knyttet til vår olje- og gassproduksjon, og jobber med å redusere utslippene ytterligere. I tillegg er vi bevisst at vi kan være en motor i det grønne skiftet også utover egen bransje. Gjennom samarbeid med leverandører og andre partnere bidrar vi til å utvikle batteridrevne supplyskip, gassdrevne båter og karbonfangst og lagring.

En viktig del av klimastrategien, og forretningsstrategien, er vår satsing på ny fornybar energi. De siste årene har vi investert over 20 milliarder kroner i fornybar energi og er blitt en stor produsent. Bare den siste måneden har vi åpnet en solpark i Brasil (sammen med Scatec), sikret lisens til å bygge ut havvind i USA (New York og Boston-området) og lansert enda et stort vindkraftprosjekt i Polen.

Nylig plasserte det anerkjente London-baserte CDP, som vurderer hvordan verdens olje- og gasselskap gjør det på klimaområdet, Equinor på topp når det gjelder å være godt posisjonert for lavkarbonsamfunnet. Energibransjen er i endring og vi er vårt ansvar bevisst.

Mer fra: Debatt