Debatt

Slipp filmjubelen løs, Ap!

Når vi nå står på trappene til det som tegner til å bli et nytt, spennende filmår, kan vi konstatere at 2018 har vært nok et toppår for norske kvalitetsfilmer. Likevel ønsker Arbeiderpartiet å svartmale en bransje i medvind.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Selv om det ikke ble Oscar-nominasjon for «Hva vil folk si?», har Iram Haq i år ytterligere befestet sin posisjon som en av de fremste filmskaperne vi har. Vi har blitt bergtatt av Tuva Novotnys regissørdebut, «Blindsone», med en glimrende Pia Tjelta i hovedrollen, og slik kunne jeg fortsatt. Fra «Heimebane» til «Lykkeland», «Skjelvet» og «Den 12. mann». Å være kulturminister i et land som produserer så mange fantastiske filmer og TV-serier av høy, internasjonal kvalitet, er inspirerende.

Derfor blir jeg litt oppgitt når Anette Trettebergstuen og Arbeiderpartiet fortsetter å fremstille norsk filmbransje som en bransje i kjønnsmessig ubalanse, som krever at vi politikere får kortere armer og utøver mer politisk styring. Faktum er at kvaliteten kanskje aldri har vært høyere i norsk film- og TV-bransje, samtidig som vi også ser en positiv utvikling knyttet til kjønnsbalansen. Og jeg er ganske sikker på at det også er en korrelasjon der. Å kritisere for å kritisere er en kjent taktikk for politikere, men når Ap i Stortinget før jul kombinerte det med å slå inn åpne dører, diskrediterer Trettebergstuen den gode jobben som de dyktige folkene i filmbransjen og hos Norsk filminstitutt allerede gjør.

I 2017 ble NFIs mål om 50 prosent kvinneandel oppnådd for kunstnerisk vurdert kortfilm, og dramaseriene som fikk produksjonstilskudd hadde en historisk høy kvinneandel. Når Trettebergstuen kritiserer regjeringen og filmbransjen for manglende ønske om likestilling i bransjen kan det tyde på at hun og Arbeiderpartiet ikke har tatt seg tid til å sette seg inn NFIs pågående arbeid. Selvfølgelig skal vi ha likestilling, også i film- og TV-bransjen. Det sier seg selv at vi verken kan opprettholde kvaliteten eller bredden på det som produseres hvis vi holder halvparten av befolkningen utenfor. Derfor har NFI allerede et mål om 50/50 kjønnsfordeling innen 2020, som man kan lese i den eksisterende handlingsplanen.

Arbeidet for økt likestilling i film- og TV-bransjen kan aldri gå fort nok. Men det å lage film- og tv-drama er en tidkrevende prosess, som regel flere år. Derfor er det også naturlig at de tiltakene som fremmes i dag først gjør utslag på statistikken en stund frem i tid. Vi ser blant annet at moderat kjønnskvotering har ført til at kvinneandelen i markedsordningen tredoblet seg fra 2016 til 2017. I tillegg støtter regjeringen Talent Norge og NFI kvinnesatsing i filmbransjen, som er et helt konkret likestillingsprogram som jeg har store forhåpninger til på sikt.

Pilene peker i riktig retning på flere fronter, og det skal kulturpolitikken støtte opp under. I år er vi fokusland under den store filmfestivalen i Berlin. En stor mulighet til å vise frem alt vi skaper her til lands av kvalitetsfilm og TV-drama. Derfor gleder jeg meg til å ta fatt på et nytt år med godt samarbeid med NFI og resten av film- og TV-bransje. I mellomtiden vil jeg anbefale Trettebergstuen og resten av Arbeiderpartiet til å bruke en kveld til å se den flotte filmen om Sonja Henie. Jeg har allerede sett den og kan avsløre at det er en veldig god film. I tillegg er det en film som er laget med kvinner i alle nøkkelroller. Godt nytt kinoår!