Debatt

Det finnes gode løsninger

I Dagsavisen 20.12.18, tar lege Paul Kavli til orde for en pasientgruppe som har havnet i en svært vanskelig og uønsket situasjon på grunn av innskjerping av regelverket på arbeidsavklaringspenger (AAP).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For pasienter med langvarig og kompleks utmattelsesproblematikk kan det ta flere år å gjenvinne arbeidsevnen. De rekker sjelden å bli friske i løpet av makstiden på AAP.

Forskning støtter at denne pasientgruppen trenger mye mer tid enn de nye reglene tilsier. En oppfølgingsstudie av 111 pasienter med CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom etter virusinfeksjon) ved Haukeland universitetssykehus, viste at 55 % var tilbake i jobb etter 6,5 år. Da hadde mange vært syke i over 10 år (M. Nyland et al. 2014). I dag blir mange av pasientene oppfordret til å søke uføretrygd for å sikre seg økonomisk. Alle parter går tapende ut av dette.

Selv kurser jeg Nav-veiledere om mulige løsninger for denne pasientgruppen innenfor dagens knappe tidsrammer og regelverk. Løsningene krever dybdekunnskap om denne typen helseutfordringer, tettere samarbeid med fastlegene og skreddersydde tiltak. Helt håpløst er det ikke, men desto viktigere at brukerne møtes med kunnskapsbasert informasjon og riktig tiltak til rett tid.

Det finnes gode løsninger, men det tar dessverre tid å nå ut med denne typen kunnskap på systemnivå.