Debatt

Regjeringens nye klassesystem

2019 går mot mer opprør fra de gule vestene, folk mot "eliten". Vi finner dette i hele samfunnet, barnevernsdebatten, menneskerettsdebatten, inkassodebatten, arbeidslivet og debatten om nye norske. Her er domstolene og byråkratiet viktige hjelpere om de kan snu fra dagens feilaktige utvikling og heller strekke seg mot folket, ikke mot "eliten" som nå. Arbeiderbevegelsen kan bli en ny folkebevegelse med gule vester.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagsavisens leder 24.12.18 snakker om Hellelands menn, der hun henvender seg til Somaliske menn og ikke de kvinner som berøres.Problemet er at dette  er et allment trekk ved dagens regjering, man henvender seg ikke til folket, men til en selvoppnevnt "elite", man lager et nytt klassesamfunn.  I Arbeiderbevegelsen var det arbeidernes kår, folket og deres arbeidsplasser som var vesentlig. Så kom likestilling der kvinnekamp var viktig. Men dette har endret seg til dagens kamp mot en selvoppnevnt "elite", et nytt klassesystem. 

En ny familielov trengs

Hovedproblemet har vært Barnevernets rett, eller overtramp, i å fjerne barn fra familier uten reelle begrunnelser som alvorlig rus, bruk av vold eller sexutnytting. Vi trenger en nye familielov som sikrer de "svake", de alminnelige. Domstolene og byråkrati har sviktet folket.En ny form for elitetenkning bruker "foreldreferdigheter" definert av saksbehandlere, advokater og psykologer på en tilfeldig måte mot betaling. Hjelp til barn skulle være hjelp til foreldrene for å sikre ansvarlig oppfølging, ikke fratagelse av barna til et system som ikke kan ivareta barnas følelser i en ny velferdsindustri. Debatten preges hele tiden av de advokater, "eksperter" og andre, som ikke kjenner området, ikke har opplevet dette og ikke har selv følt problemene. Kun disse blir invitert til debatt.Og det går verst utover nye norske, eller norske som ikke er A4-mennesker. De har noe i papirene som misbrukes!Vi lager i dag et nytt klassesamfunn.Det er foreldrenes plikt og rett til å ta vare på barna. Det er deres plikt og rett til  ta vare på hverandre. Det er barnas plikt og rett når de vokser opptil å ta vare på de eldre. For dette trenger de beskyttelse, hjelp, og støtte. De er samfunnets grunnstein.

Arbeidslivet

Den ene forretningen eller lille firma etter den andre selges bort til store internasjonale kjeder. Så går det en tid, og de legges ned, konkurs. Viktige elementer er tatt ut, patenter er borte, kassen er tømt.Nordmenns ønske om eget firma, egen styring, egne regnskaper og eget virke, er redusert til å bygge raskt opp, selge og stikke av før myndighetene blir for nærgående.Dette blir den nye norske "eliten".Det er en forferdelig holdning og en grusom samfunnsstyring og en type globalisering mange er imot som tapper landet for resurser.På den andre siden har vi mellomstore foretak som klarer seg en stund, men der man er avhengig av et produkt, eller en tjeneste, som fort kan snu. Og her er stabiliteten viktig. Den stabiliteten er truet i våre dager. Derfor har kravene til arbeidslivet snudd.Beskyttelse av de ansatte er viktig og samkjøringen mellom bedriftene og staten noe som må prioriteres.  For enkelte bedriftsherrer, er denne ustabiliteten noe om brukes til å destabilisere arbeidslivet, arbeidsstokken og de tradisjonelle fagforeningskrav.Hierarkiet, "eliten" fjernes fra firmaet til eierne med stadig skifte av ledelse, slik at avstanden blir større.For ikke mange år siden var en bedrift som Hydro fornøyd med stabil drift, investering i nye produksjonsmidler, og relativ lav profitt til eierne. I dag skal profitten være høy, og eierne skal så investere i nye tiltak, men de kommer ikke alltid bedriften til gode, men ender andre steder som i Brazil.  Igjen øker avstanden mellom "eliten" og de ansatte.De tidligere samarbeidsformer, trenger nye regler og nye lover for å sikre arbeidsplassene utover bare selve bedriften og binder "elite" til de ansatte.  

Inkasso

De nye problemene er laget av domstolene og byråkratiet. Og her er ikke bare barnevern og arbeid viktig, men inkassoproblemer og hjemmet ditt.Finanseliten har laget en ny inkassoindustri, særlig der små krav som o.22kr som ikke kan betales, blir til voldsomme summer.Namsmannen fra tar fra folk hjemmene og kaster ut alle.Banken manipulerer med slags- og kjøpesum, og du blir snart fattig.Dette er noe noe nytt, men har eskalert i våre dager grunnet en fanatisk bruk av data, faste frister og manglende beskjed til den eller de det gjelder.Det kalles datafascisme eller hverdagsfascisme. Alle vil at regninger skal trekkes automatisk fra kontoen for da glemmer du ofte å sjekke regningene.Så innfører man korte frister, voldsomme gebyrer, avklarer dette med byråkrater og alle andre argumenter blir borte. Typisk eksempel er en regning som er omdiskutert. "Eliten" sier den er der på et pent papir, og du som alminnelig har ingen sjanse.Da må du betale, plusse på gebyrer, inkasso og renter. Inkassobyrået sier de kun gjør jobben de er betalt for, men egentlig sjekker de ikke, eller diskuterer ikke dine argumenter, og når namsmann og forliksråd ikke vil, taper du alt.Tar du det til domstolene, blir det enda verre, dommeren ler av deg, hører ikke på de og kaster deg ut. Småbeløp!  De som slipper gjennom er de med den riktige advokat, med kapital til å slåss, og bekjentskaper utenfor domstolen med eks dommeren.Her gjøres dette opp til spissfindig lek med juridiske glasskuler og dette syns alle jurister er bare moro. Avstanden til deg er blitt enorm.Du har ikke en sjans i dette "elite"- spillet helt uavhengig av typiske lovbrudd fra motparten.Klassesamfunnet er etablert og i sterk vekst.Dine menneskerettigheter er dypt krenket i Norge, men i internasjonal sammenheng er kriger og andre problemer større, slik at du blir sjelden ikke hørt. Sier du fra på sosiale media, kan du bli fengslet eller gitt store bøter.Jeg tar på meg en gul vest og sier STOPP dette.