Debatt

Når klimasymboler blir avfallsproblem

Intensjonen om et bilfritt sentrum i Oslo er sikkert godt ment. Resultatet kan imidlertid fort bli ødeleggende for sentrum når avfallsselskapene ikke får til lov å kjøre avfallet ut av byen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer blant annet private avfallsselskaper i og rundt Oslo som betjener bedriftskunder i Oslo sentrum hver eneste dag. Vår primære interesse er at sentrum ikke blir utilgjengelig for næringskjøring og vi ser nå at løkken strammes til rundt vår bransjes interesse innen Ring 1.

Avfallstransport foregår fremdeles hovedsakelig ved hjelp av lastebiler som komprimerer avfallet etter hver beholdertømming. Denne pressingen gjør at man kan betjene mange flere kunder på en kjørerute enn hvis avfallet ikke ble komprimert underveis. Disse bilene kjører gjerne i Oslos gater før handelen åpner sine dører og er således ikke i konflikt med fotgjengere slik som kanskje vareleverandørene er, som må betjene butikkene i deres åpningstid.

MEF er sterkt kritiske til at kjøremønsteret i sentrum har blitt så komplisert at våre medlemmer må velge mellom å kjøre store omveier for å betjene sine kunder, eller bryte regelverket for «gjennomkjøring forbudt» i mange gater innenfor Ring 1. Vi ber derfor om at skiltplanen for sentrum omfatter et unntak fra kjørebestemmelsene for kjøring i næringsformål slik at våre medlemmer kan betjene hundrevis av bedrifter i sentrum uten å risikere bøter for ulovlig kjøring.

Transporten av tunge avfallsbeholdere og containere fra bakgårder og til nærmeste lovlige parkeringsmulighet for en renovasjonsbil har nå i mange tilfeller blitt svært lang.

Samlet mener vi dette er svært uheldig og unødvendig og vi ber om en lemping av skiltplanen for å gjøre det mulig for avfallsbedriftene å kunne fortsette å betjene sine kunder i et levende sentrum. Målet med bilfritt sentrum er å begrense privatbilismen, og ikke begrense næringskjøringen.

Vi er veldig for en effektiv klimapolitikk. Politikere må imidlertid tenke helhet for en by. Uten en effektiv avfallshåndtering vil ikke byen bedres, men forringes.

Mer fra: Debatt