Debatt

Hva er NRKs miljøstrategi?

Det forundrer meg at vår statlige allmennkringkaster ikke gjør mer for å kutte eget utslipp.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter mye leting har jeg ikke funnet noe som viser at NRK tar et miljøansvar utover det elementære. Godt gjemt på nrk.no finner jeg siden: «NRKs arbeid med samfunnsansvar». Under avsnittet «NRK og miljøet» står det at de har klart å redusere forbruket av strøm (det står ikke hvor mye eller i hvilken periode), og at de driver med kildesortering. Det står videre at de har en returordning for UPS-batterier og at de tilstreber å ikke kjøpe nye møbler når de gjør en ombygging. Det er det.

I NRKs langtidsstrategi for årene 2018-2023 står det ingenting om klima, miljøansvar eller utslippskutt.

Når vi vet at vi kun har 12 år på å halvere verdens klimagassutslipp, må vi kunne forvente mer fra den statlige mediebedriften.

Programmet «Jorden rundt på seks steg», fikk nylig kritikk for å være en utslippsbombe med alle sine langdistanseflyvninger. Å reise til Australia for å snakke med en rektor, for så å reise tilbake igjen, er kanskje god TV, men det er ikke godt for miljøet.

Reisekostnader er en av de aller største postene i NRKs driftsbudsjett. I 2017 brukte de over 136 millioner kroner på transport. Hvor mange av reisene kunne vært unngått eller gjort på en mer miljøvennlig måte?

NRK har bl.a. en sosiale medier-strategi, en redaktørplakat, og en egen NRK-plakat. Men hvor er miljøplakaten? Hva formidles fra ledelsen og politisk hold når det gjelder NRKs ansvar for å kutte eget utslipp? Hvordan jobber den enkelte produksjon eller redaksjon for å lage et mest mulig miljøvennlig produkt? Hvordan har ledelsen tilrettelagt for kildesortering inne på kontorene og ute på opptak? Og hva er egentlig NRKs årlige CO2-utslipp?

Jeg har fått høre at det ikke finnes en ordning for innsamling av plastsøppel på NRK. Jeg har snakket med ansatte som har tatt med seg plastsøppel hjem for å levere til gjenvinning der. Det er heller ikke, etter det jeg har hørt, noen ordning for oppsamling av brukte batterier når man er ute på opptak.

Både SVT og BBC har en gode miljøstrategier. BBC har også utviklet en egen utslippskalkulator, «albert», som er påbudt å bruke ved hver produksjonsoppstart. Denne kalkulatoren vil vise hvor mye den enkelte produksjons miljøfotavtrykk er. Kalkulatoren er et godt hjelpemiddel for å få ned utslippet per produksjon. En statlig mediekanal bør gå foran som et godt eksempel, også i miljøspørsmål, og jeg oppfordrer herved NRK til å lage en skikkelig hårete miljøstrategi.