Debatt

Skeive med innvandrerbakgrunn sliter

Vi liker å se på oss som et raust og inkluderende samfunn, men vi er ikke det når det gjelder skeive med innvandrerbakgrunn.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Over halvparten av skeive med innvandrerbakgrunn sliter med selvmordstanker. Diskriminering og vold fra sine nærmeste er noe mange utsettes for. Dette er ikke et Norge som vi liker å fremstille det. Norge skal være et foregangsland når det gjelder skeives rettigheter. Enkeltpersoner og organisasjoner har i flere tiår kjempet for at vi har kommet dit vi er i dag.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 1972 før det ble lovlig å være homofil i Norge, og neste år markerer vi at det er 10 år siden homofile og lesbiske fikk lov til å gifte seg.

Vi ser på oss som et raust, åpent og tolerant samfunn i dag. Allikevel vet vi at mange lhbtiq-personer lever i skjul, skam og frykt.

Alvorlige utfordringer

Nå får vi for første gang i Norge en studie som peker ut utfordringer skeive med innvandrerbakgrunn møter. Skeive med innvandrerbakgrunn har ekstra store utfordringer. Når vi vet at det er krevende for mange med norsk bakgrunn å komme ut av skapet, kan vi bare tenke oss hvordan det er for de som tilhører kulturer der skam- og æreskultur står sterkt.

En av deltakerne i studien sier: "Den dagen jeg kommer ut, kommer alle dørene til familien til å lukke seg for meg. Og ikke bare lukke seg, de kommer til å tenke på meg som død, og de kommer til å møte masse motstand fra folk rundt dem. Jeg foretrekker å ta livet av meg heller enn å plage familien min."

Forskerne har gjort flere alvorlige og viktige funn. Over halvparten av de spurte sliter med selvmordstanker, hele 25 prosent rapporterer om at de har blitt utsatt for voldtekt. I tillegg utsettes skeive med innvandrerbakgrunn for diskriminering på flere områder. Dette gir grunn til bekymring.

Å tilhøre et fellesskap kan utgjøre en forskjell

Det å møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer kan være av stor verdi. Skeiv Verden er en av de organisasjonene som gjør en viktig innsats for skeive med innvandrerbakgrunn. De har lokallag og nettverk på flere steder i landet. Nader Turkmani, som selv har flyktet fra Syria, var med å starte Skeiv Verden Vest for to år siden. Takket være han og andre ildsjeler har skeive med innvandrerbakgrunn nå fått et godt tilbud i Bergen. De arrangerer kafétreff, aktiviteter og utflukter. Det å ha en møteplass der erfaringer kan utveksles, tanker kan deles og man kan være seg selv fullt ut er viktig. Ildsjeler som Nader tenner et håp for de som trenger det.

Vi trenger frivilligheten, men det er også viktig at vi i regjeringen tar ansvar. Skeives rettigheter er en prioritert sak, både her hjemme og internasjonalt. Norge har internasjonalt tydelig uttrykt bekymring for lhbtiq-personers situasjon i land som Tanzania, Uganda og Russland.

Her hjemme har regjeringen økt innsatsen mot hatytringer og hatkriminalitet og vi har flere tiltak rettet mot innvandrere og asylsøkere i gjeldende handlingsplan for lhbtiq-personer.

Inviterer til dialog og iverksette tiltak som skal virke

Vi må ta utfordringene til skeive med innvandrerbakgrunn på alvor. Derfor kommer jeg til å invitere relevante aktører til dialog om hvilke tiltak som virker. Vi må sammen komme frem til hvilke tiltak vi mener kan hjelpe mennesker som lever i denne vanskelige situasjonen. Det er også viktig å se på hvordan vi jobber mot de skeives familier og lukkede miljøer. Ingen skal føle seg utstøtt av sine nærmeste for den de er og foreldre skal kunne være glade i barna sine uten å føle skam.

Vi har en jobb å gjøre. For i Norge skal alle kunne leve frie liv og elske den man vil. Også om du er skeiv med innvandrerbakgrunn.