Debatt

Ren bløff

Til mediene og i Stortinget forsikret statsminister Erna Solberg at regjeringen ikke hadde noen planer om å forandre abortloven. Som Høyres leder hadde hun derimot lovet KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad forhandlinger om abortloven. Men abortloven sto ikke på regjeringens dagsorden, forsikret hun om.

Bent Høie.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Helseminister Bent Høie (H) har nå i brev til helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap slått beina under denne forsikringen. Høie bekrefter at han i forbindelse med den interne striden i KrF om partiets veivalg der abortloven sto sentralt, ba sitt embetsverk se på abortloven. Svaret han fikk fra folkene i departementet var at det måtte en lovendring til for å endre tolkningen av loven. Det gjelder både paragraf 2c og retten til tvillingabort.

Likevel påstår Høie at det ikke pågår noe lovarbeid i regjeringen for å endre abortloven. Helseminister Høie reiser med det tvil om hva en regjering er. Helsedepartementet er ikke Høies private utredningskontor. Departementet jobber for regjeringen.

Det er kanskje mulig at Høie har tenkt som Erna Solberg, nemlig at han i denne saken kan ta på seg Høyre-hatten. Som nestleder i Høyre kan Høie be folkene i departementet jobbe med abortloven. Som helseminister i regjeringen kan han ikke gjøre det fordi statsminister Erna Solberg har forsikret Stortinget om at regjeringen ikke har noen planer om å forandre loven. Høie er ikke dum. Han vet bedre. I abortsaken har han forsøkt seg på bløff og blitt avslørt.

Erna Solberg er også avslørt når hun skiller mellom det hun kan si som statsminister og det hun sier som Høyres leder. Solberg er statsminister tjuefire timer i døgnet sju dager i uka. I alle fall når hun svarer i Stortinget.

Mer fra: Debatt