Debatt

Eterfabrikk-utbygging uforenlig med vern

JM forsvarer sitt boligprosjekt og innsigelsene vi og 7 andre miljøorganisasjoner fremmet besvares ikke. JM henviser til at de har tatt positive grep andre steder. Det hjelper lite her.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Eterfabrikken ligger på en knaus, i en kile inn i naturområder ved Østensjøvannet. JM vil rive og bygge høyblokker med høy utnyttelse. Fylkesmannen måtte varsle innsigelser, noe de sjelden gjør. Dette viser at JM ikke tenker miljø i sine planer. JM hevder at dette vil bli et godt sted å bo. Vi tviler ikke; hvem kan ønske seg bedre utsikt og nærområdet, når boligene først står der.

Det er fint at man ønsker aktivitet inn i de to små byggene som ikke skal rives. Området er imidlertid usentralt og like langt fra nærmeste T-banestasjon som Ulsrudvann i Østmarka. Noen «møteplass for hele nærmiljøet» eller «nye kvaliteter for hele bydelen» blir det ikke. Eterfabrikken har kanskje ikke verdier som tilsier helhetlig fredning. Næring i lokalene vil likevel bidra til at kulturminnet kan fremstå samlet. For natur og miljø vil dette klart være å foretrekke. Aktiviteten vil da i hovedsak være begrenset til innendørs, på dagtid og på hverdager.

Naboprosjektet, Bogerudveien 15 der det også foreslås blokkbebyggelse, anbefales ikke av Plan- og bygningsetaten. «Det foreslåtte volumet med opptil 5 etasjer, pluss underetasje, bryter klart med områdets prinsipp for organisering av bebyggelsen og volumnedtrappingen ned mot Østensjø miljøpark. Vi mener derfor at en boligblokk vil være en fremmed bygningstypologi på dette stedet.» En slik vurdering er vel så riktig for Eterfabrikken.

Østensjøvannet er et av landets viktigste naturområder, og samtidig et av de hardest belastede. Videre utbygging må derfor bedre og ikke forverre forholdene. Vi har nådd et kritisk punkt der store verdier kan forsvinne. Nylig oppdaget vi her ytterligere en insektart som har dette som eneste kjente levested i Norge. «En hensynsfull utbygger som tar miljøet på alvor» ville aldri begitt seg inn i noe som mottar massiv kritikk fra miljøorganisasjonene. Over 1000 har allerede signert vårt opprop på nett, og vi forventer at planen avvises tverrpolitisk.

Mer fra: Debatt