Debatt

Ungdomsklubber – verken gjemt eller glemt

I Dagsavisen 6. november ble vi spurt om regjeringen har glemt noe, eller noen – ungdommer. Svaret er nei.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har slett ikke glemt fritidsklubber eller ungdommer. 200 millioner kroner fra spillemidlene til Frifondordningen, støtteordningen for lokal barne- og ungdomsaktivitet, er det beste eksemplet på dette. Ungdom og Fritid, er faktisk en av de mottakerne som mottar aller mest fra Frifond organisasjon.

Dette er i og for seg et viktig bidrag til aktivitet på fritidsklubber rundt om i landet, men det kanskje viktigste bidraget er regjeringens økning i kommunenes rammer. De fleste ungdomsklubber er drevet av eller støttet av kommunene. I 2019-budsjettet har regjeringen foreslått 315 milliarder kroner i frie inntekter til kommunene. Det bør være rom for en fritidsklubb eller to innenfor en slik bevilgning, men det må selvsagt være opp til den enkelte kommune å avgjøre.

Ungdomsklubber er viktige, men vi må ikke glemme at det også er andre viktige møteplasser for ungdom. Idretten, friluftslivet, korps og kor – alle engasjerer de barn og ungdom. Det er både mangfold i tilbud og aktivitet, og mangfold i deltakere, kjønn, alder, interesser og bakgrunn. Dette fordrer også mangfold i fagfelt og tilskudd.

Kronikkforfatterne illustrerer nettopp dette gjennom sine eksempler; regjeringen gir tilskudd på flere områder til ulike ungdomssatsinger. Regjeringen bidrar gjennom satsinger som Frifond, folkebibliotekene og kulturskolene, og gir tilskudd til ungdom på helsefeltet, justisfeltet og på barne- og likestillingsfeltet. For eksempel er nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom styrket fra om lag 100 millioner kroner i 2014 til forslag om 292 millioner kroner i 2019. Ordningen er svært viktig for å gi alle barn og unge mulighet til jevnlig å delta i fritidsaktiviteter sammen med venner.

Ungdommers trivsel, deltakelse og mulighet til å finne sitt fellesskap, er så viktig at vi må ha en helhetlig satsing. Ungdom representerer et mangfold som vi ønsker å se og ivareta. For å legge til rette for mangfold – i kjønn, alder, bakgrunn, interesser og motivasjon – må vi ha et mangfold i tiltak og ansvar. Vi har ikke glemt fritidsklubbene eller ungdommer, og hele regjeringen har husket på ungdomsgruppen.

Mer fra: Debatt