Debatt

En merkedag for norske elbilkjøpere

Endelig vedtar Stortinget at salget av elbiler i Norge skal telle med i EUs klimakrav til bilprodusentene. NAF håper det bidrar til at ventetiden på elbiler blir kortere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Elbiler er populært i Norge. 40 000 står på venteliste for en elbil. Det tilsvarer et helt år nybilsalg av elbiler. Ingen andre europeiske land har NAF bekjent så lange ventelister på elbiler.

NAF er opptatt av å hjelpe forbrukerne. 20. november blir en merkedag for norske elbilkjøpere. Da gjør Stortinget Norge til en del av EUs klimakrav til bilprodusentene, slik både NAF og norske bilimportører har tatt til orde for.

Klimaregnskap

Med Stortingets vedtak på plass vil norske elbilimportører ha et tyngre argument opp mot produsentene enn de hittil har hatt: Nå vil også elbiler solgt i Norge telle med når EU regner på de forskjellige bilprodusentenes klimaregnskap.

Bakgrunnen er at EU har bestemt at hver europeisk bilprodusent har et eget klimaregnskap. I dette regnskapet må gjennomsnittlig klimautslipp per bil som selges holdes under et visst nivå. Kravene til utslipp er i dag for eksempel strengere enn det en gjennomsnittlig dieselbil slipper ut, og her kommer elbilen inn: For å få snittet ned og unngå bøter blir produsentene nødt til å ha null- og lavutslippsbiler i porteføljen.

Kortere ventelister

Utfordringen har vært at biler solgt i Norge ikke har vært regnet med i den europeiske statistikken. Om de europeiske produsentene vil at elbilen skal komme til fratrekk på deres klimaregnskap, så må de selge elbilen ny i EU framfor i Norge.

Direktivet er fra 2009 og begynner å nærme seg 10 år. I 2021 kommer EU til å stramme kraftig inn på klimakravet til produsentene. Det som i dag er et krav om et snitt på maksimalt 130 gram CO2 per kilometer vil i 2021 bli til 95 gram per kilometer. Da blir behovet for å selge nullutslippsbiler mye, mye større enn i dag.

Det norske vedtaket kommer sent, men det kommer godt. Forhåpentlig bidrar det til kortere ventetider for de som ønsker å kjøpe elbil.

Mer fra: Debatt