Debatt

Fei for egen dør, Thorkildsen!

Å sammenligne to private barnehager med gjennomsnittet av de kommunale barnehagene gir ikke et riktig bilde.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Barnehagebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) prosederer i Dagsavisen 30. oktober for at to private barnehager må betale tilbake tilskudd fordi de har hatt lavere personalkostnader og grunnbemanning enn gjennomsnittet av Oslo kommunes egne barnehager.

PBL er opptatt av at penger bevilget til barnehage skal komme barna til gode. Private barnehager leverer et tilbud som i alle kjente undersøkelser kommer minst like godt ut som de kommunale barnehagene.

I tillegg sparer kommunene mer enn to milliarder kroner i året på å la private drive barnehager i stedet for å drive alle barnehagene selv. Hvorfor gir ikke den betydelig høyere ressursbruken i kommunale barnehager seg tilsvarende utslag på kvaliteten i tilbudet til barna?

For PBL er det viktig at offentlige myndigheter fatter vedtak som i seg selv ikke er i strid med loven. PBL mener Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fattet vedtak som er lovstridig. Derfor har vi bedt om omgjøring.

Thorkildsen skriver i sitt innlegg at «byrådet i Oslo har gått foran i arbeidet med økonomisk tilsyn» i private barnehager. Det kan diskuteres. I åtte av ti økonomiske tilsyn der Oslo kommune har krevd tilbakebetaling fra private barnehager, har Fylkesmannen senere gått inn og gjort om vedtakene i kommunens disfavør.

I innlegget i Dagsavisen hevder barnehagebyråden også at det ikke er noen tvil om at de to private barnehagene som har havnet i kommunens søkelys har hatt lave personalkostnader og betydelig lavere grunnbemanning enn de kommunale barnehagene i Oslo gjennom flere år.

Å sammenligne to private barnehager med gjennomsnittet av de kommunale barnehagene gir ikke et riktig bilde. Faktisk har 20 av Oslo kommunes egne, kommunale barnehager hatt lavere personalkostnader per heltidsplass enn de to private barnehagene. For de kommunale barnehagene får dette ingen konsekvenser.

Personalkostnadene i en barnehage varierer syklisk med ansienniteten i personalgruppen. Barnehager med høyere personalkostnader enn kommunens gjennomsnitt kompenseres ikke for dette og da kan heller ikke barnehagen straffes i perioder med noe lavere personalkostnader.

Men for en rekke private barnehager, også de SV selv sier de vil bevare, kan det slå svært uheldig ut dersom flere kommuner tolker loven som Oslo kommune.

PS! PBL har påpekt feil i tilskuddsberegningene i Oslo kommune, noe vi mener har ført til at private barnehager samlet har fått utbetalt opp mot 100 millioner kroner mindre enn de har krav på i tilskudd i 2018.