Debatt

Pinlig å være norsk i California

Mange amerikanere har et feilaktig positivt bilde av Norge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter det katastrofale amerikanske presidentvalget i 2016 og Trumps avgjørelse om å trekke USA ut av Parisavtalen, er USA blitt synonymt med reaksjonær motarbeiding av internasjonale bærekraftsmål. Som gjesteforsker ved universitetet i California, Berkeley, blir jeg slått av to ting. Hvor mye positivt som tross alt skjer i USAs mest folkerike delstat, California, og for et feilaktig positivt bilde mange i California har av Norge.

Misforstå meg ikke, vårt velferdssystem er fantastisk sammenlignet med det amerikanske, og det er mye igjen før California kan sies å være bærekraftig. USAs miljøleder California har likevel vist vilje til å sette og gjennomføre klimamål til tross for – og som en reaksjon på – Trumps klimakunnskapsavvisning.

Norge blir sett på som et inspirerende eksempel. Folk jeg snakker med vil gjerne vite mer om Gro Harlem Brundtlands og Arne Næss’ hjemland, med vakker natur og rent vann som vi tar så godt vare på, om Norge som foregangsland i klimaarbeidet, og om Statens pensjonsfond utland (oljefondet) som ledestjerne for etiske og ansvarlige investeringer.

Det er pinlig å måtte fortelle om norsk oppdrettslaks og dumping av gruveavfall i norske fjorder. Det er vanskelig å forklare hvordan Norge har greid å kombinere pådriverrollen for Parisavtalen med åpning av nye områder for olje- og gassutvinning i sårbare nord. Det er trist å måtte avkrefte at oljefondet har trukket seg av kull, olje og gass. Riktignok er det inntatt i mandatet at oljefondet skal ut av kull, men som alle som har fulgt oljefondets arbeid tett vet, så er det langt fra slik at fondet ikke har noen kullinvesteringer igjen. Verst er det å forklare den politiske konteksten som gjør at Norges Banks forslag om å trekke fondet ut av olje og gass ligger an til å bli nedstemt på samme måte som Norges Banks forslag i 2015 om å utvide fondets muligheter til å investere i unotert infrastruktur.

Det neste spørsmålet er da gjerne hva Norge gjør nasjonalt for å legge om til et bærekraftig nullutslippssamfunn. Man har jo hørt om suksessen med Norges elbilpolitikk, og akkurat der kan jeg bekrefte at glansbildet langt på vei ser ut til å stemme med virkeligheten. California vil også over fra fossilt til fornybart, og har nylig satt seg mål om å gjøre Californias energibruk fornybar innen 2045, samtidig som California møter kritikk for fortsatt oljeutvinning.

Kan California se til Norge for hvordan gjøre ambisiøse mål til virkelighet, og fase ut en industri som er hovedårsaken til klimakrisen? Dessverre ikke. Kunnskapslandet Norge ser ut til å ville ignorere FNs klimapanels rapport lansert i forrige måned, om hva som skal til for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Slik NRK nylig meldte, har Norge siden 1990 bommet på alle klimamål, og ser ut til å ha tenkt å fortsette med det. Ikke engang det «svært forsiktige målet som Stortinget satte seg i klimaforliket, om å redusere norske utslipp med om lag seks prosent innen 2020», greier den norske stat å gjennomføre. Vi er dermed «milevis fra å nå våre internasjonale forpliktelser».

Norge kunne ha vært oljelandet som ble fornybarlandet, som brukte sin oljerikdom til å investere i infrastruktur for fornybar energi og annen bærekraftig industri og bidro til å løfte fattige land opp på et godt velferdsnivå på en måte som sikrer livsgrunnlaget også for fremtidige generasjoner. I stedet sløser vi bort mulighet etter mulighet, tiår etter tiår.

California leder arbeidet med en klimakoalisjon som skal bidra til å nå Parisavtalens mål uavhengig av Trump, og som stadig flere melder seg inn i. Norges daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte en avtale om å bli med i denne koalisjonen da Californias guvernør Jerry Brown var i Oslo i fjor. Men hva hjelper det, hvis lærdommen fra Norge for andre i koalisjonen er hvordan man kan snakke med store bokstaver internasjonalt om viktigheten av Parisavtalen, og samtidig arbeide hardt for å undergrave Parisavtalens oppnåelse? Elbiler er langt nær nok til å veie opp for helheten. Dersom California og andre land følger Norge som rollemodell, er det faretruende for vår felles fremtid.

Mer fra: Debatt