Debatt

Uverdig om Y-blokka

Regjeringen planlegger bygging av et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det skal gi gode byrom for innbyggerne og gode arbeidsplasser for de ansatte. Planene innebærer at vi bevarer Høyblokka og Picasso-kunsten, men river Y-blokka.

Dagsavisens anmelder Lars Elton mener at Y-blokka skal bevares. Det står han selvsagt fritt til å mene. Men det bidrar ikke til en verdig debatt når avisen lar Elton antyde at regjeringen med dette vil bli husket for at vi «fullførte terroristens gjerning». Vi tar gjerne en saklig debatt, men slike karakteristikker drar debatten ned på et uverdig nivå som ingen er tjent med.

Elton hevder også at det fra «regjeringens side ruver en talende stillhet» om planene. Det er en merkelig påstand. Fredag 28. september la statsministeren, finansministeren, klima- og miljøministeren og jeg frem planene for et nedskalert regjeringskvartal på en pressekonferanse i 22. juli-senteret. Der så vi hverken Elton eller noen andre fra Dagsavisen.

Vi håper Dagsavisen engasjerer seg i debatten om nytt regjeringskvartal, men kritikk må bygge på fakta, og uverdige påstander bør unngås.

Mer fra: Debatt