Debatt

Vi må snakke sammen

Avvis alle forsøk på å gjøre den offentlige samtalen om til et ekkokammer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kringkastingsrådet er en merkelig institusjon. Med jevne mellomrom møtes en gruppe tidligere og nåværende politikere, samt noen håndplukkede synsere, for å sitte sammen en arbeidsdag og si litt løst og fast om NRKs dekning den siste tida. I tillegg skal de behandle innkomne klager.

Av og til blir Kringkastingsrådet målskive for organiserte kampanjer. Særlig har dekningen av Midtøsten-konflikten falt en del Israel-venner tungt for brystet. Da Faten Mahdi Al-Hussaini lagde valgsendinger med hijab på hodet, gikk ytre høyre i fistel. NRK var begravd i klager før det var sendt et eneste minutt.

Faten-klagene: Hat, hijab og Skam

Denne uka ble det satt ny rekord. Ikke i antall klager, men i absurditet. Partiet Rødt hadde arrangert en aksjon på sin lukkede Facebookgruppe. Det ga resultater. Hele 110 klager kom inn til rådet. Hva folk hisset seg opp over? At tidligere Høyre-statsråd og Civita-sjef Kristin Clemet var en av to eksperter som kommenterte det svenske valget fra studio under NRKs sending valgkvelden.

Partiet Rødt ser ut til å mene at Clemet ikke burde vært invitert fordi hun kom med det de oppfatter som kontroversielle påstander. Magnus Marsdal i tankesmia Manifest mente for eksempel at det var kritikkverdig å si at Frp og Sverigedemokraterna er to forskjellige partier (sic). Men det aller mest problematiske, later det til, er ikke hva Clemet sa. Det er hvem hun er. «En ting er at hun er tidligere Høyre-statsråd, tidligere NHO-direktør og sågar oppvokst som datter av Høyres daværende generalsekretær. Det sentrale her er likevel at hun har sin lønn fra Civita, som er eid av mektige særinteresser, ja faktisk noen av landets rikeste menn, som Stein Erik Hagen og tobakk/Ferd-Andresen. Samt Rederiforbundet og NHO, ifølge den siste aksjonærutskriften jeg finner», skrev Marsdal i et innlegg.

Rødt har hatt noe framgang i det siste, det skal sies. Men partiet er fortsatt svært lite, og plassert helt ytterst på venstre fløy. At et slikt parti tar mål av seg til å bli en slags mediedommer som skal leve opp til partinavnet ved å gi rødt kort og utvise folk fra den offentlige samtalen hvis de sier ting som Rødt mener er kontroversielt, er ganske utrolig – og pinlig. Gitt Rødts plassering i det politiske landskapet, er det sannsynlig at partiet vil oppfatte ganske mange utsagn som «kontroversielle».

Kristin Clemet: Vi har alle rett til å rise og rose NRK

Den offentlige samtalen i Norge er i ferd med å bli mer polarisert. Det er utypisk for norsk debattkultur, som tradisjonelt har vært preget av konsensus, dialog og respekt for andres meninger. Det er i lys av denne utviklingen at Rødts forsøk på å felle Clemet blir bekymringsfull. Den siviliserte måten å møte folk du er uenig med på, er ikke å forsøke å nekte dem å uttale seg. Det er å ta til motmæle.

I sommer og i høst har det gått en debatt om såkalt No platforming. Der er problemstillingen om etablerte medier har en slags plikt til å slippe til hatefulle, sjikanerende, konspiratoriske, voldsromantiske og ekstreme stemmer. Jeg mener nei.

Dette er noe helt annet. Kristin Clemet er en rutinert politiker og samfunnsdebattant. Hun står støtt på de grunnleggende demokratiske prinsippene vi har bygd samfunnet på. Da står vi igjen med at hun skulle være diskvalifisert fordi hun har politiske meninger. Det er et dypt problematisk synspunkt som vil utelukke de aller fleste fra å kunne delta i samfunnsdebatten. Clemet er leder av en tankesmie på høyresiden. Og ja, alle tankesmier har en agenda. En av dem heter det, til og med. Konsekvensen man skal trekke av det, er ikke å utelukke dem fra debatten, men å informere lesere, lyttere og seere om hvem de ulike aktørene representerer, samt å sørge for at ulike synspunkter får slippe til. Det gjorde NRK.

Et annet eksempel på denne feilkoblingen om at folk med meninger har diskvalifisert seg fra å kommentere politikk, involverer også Clemet. Da Venstre gikk inn i regjeringen i januar, brukte NRK Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg i en sending. Clemet problematiserte dette på Twitter, fordi Aalborg var kritisk til Venstres regjeringsdeltakelse.

I forbindelse med diskusjonen i KrF nå i høst, opplever Vårt Land at det er satt ut rykter om at Aalborg deltar i en hemmelig kampanje for KrFs venstreside. Det er blank løgn.

Både Kristin Clemet og Berit Aalborg er kunnskapsrike debattanter med verdifull kompetanse. De er gode på analyse og flinke til å ordlegge seg. De er, i likhet med mange andre, viktige bidrag til det offentlige ordskiftet. Hvis kampanjer som den Rødt startet mot Clemet, eller som ukjente aktører har startet mot Aalborg, vinner fram, er vi på vei mot et fattigere, trangere og mer polarisert debattklima. Høysensitive aktører kan ikke gis muligheten til å leke meningspoliti og utdefinere det de oppfatter som kontroversielle eller ubehagelige synspunker.

Mer fra: Debatt