Debatt

Petersons sinte, unge menn

En del unge menn faller utenfor samfunnets storslagne bankettmiddag.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Festmåltidet har historisk sett vært forbeholdt menn. Like fullt var det nok av menn som sto utenfor døra tidligere. De fleste godtok at de så vidt kunne se inn på de vellykkede gjennom vinduet.

Men nå er ballsalen fylt med nesten like mange kvinner. For dem som kikker inn, er det en nærliggende tanke å tro at Kvinnen tok deres plass.

Kvinnen godtok plassen på kjøkkenet i århundrer. Kampen ut i verden gikk egentlig ganske fredelig for seg, de brente noen behåer og gikk i tog.

Menn som mener at Kvinnen har tatt deres plass, kommer ikke til å kjempe like fredelig.

Sofia Srour: Undercover mannssjåvinist

Jordan Petersons oppmerksomhet skyldes at han har gitt de som står utenfor en fiende: nemlig Kvinnen. Han skriver det ikke rett ut, men budskapet ligger der som en stemt undertone. Tilhengerne har selvfølgelig ikke valgt å følge ham fordi han har bedt dem om å ta seg sammen og vaske seg grundigere. Det er bare pinlig banale løsninger på et kompleks utenforskap.

Hva vil det så si å være mann? Peterson definerer mannsrollen ved å peke på kvinnens rolle, eller implisitt; kvinnens naturlige annerledeshet. Mannens positive egenskaper blir tydelig ved å vise til alt det kvinner ikke biologisk kan være. Han tar sjanser, mens hun søker trygghet. Personlig kjenner jeg veldig få menn som er risikovillige.

En fiende brukes til å skape en ny identitet, som igjen leder til fornyet stolthet. Men det er et dårlig verktøy for å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Hat fører oftere til mer marginalisering.

Svaret på spørsmålet er at det ikke finnes noe svar. Vi har blitt individer i 2018. Du er mann, fordi du har en pikk. Og den eneste egenskapen pikken gir deg, er at det er litt enklere å urinere utendørs. Snart er heller ikke pikken en markør. Du er en mann hvis du føler deg som en mann. Følelser betyr mer enn kropp.

Men gjennom historien har kjønn og kropp stått for den viktigste klasseinndelingen. Når et helt klassesett forkastes, oppstår selvfølgelig friksjon. Hvis du i dag ser verden som kvinner og menn, og har et sterkt behov for å finne ulikheter, er ikke problemet ditt at menn ikke kan være menn. Utfordringen er at du ikke ser verden i det hele tatt.

For alle som står innenfor døra og er en del av fellesskapet, er kjønnsdebatten helt meningsløs. Men kjønnsidentitet er det siste som er igjen av et tapt selv.

Hvis du ikke vet hvem du er, er det selvfølgelig en løsning å trekke ned buksen og se på pikken. Det blir noe Descartes over det: Jeg har en pikk, altså er jeg.

Rådet til alle som vil lykkes i samfunnet er: Slutt å være en mann – Vær deg selv. Og de som står utenfor og føler seg ensomme, må få reell hjelp til å komme inn i varmen. Det holder ikke å si at de må vaske seg først.

Mer fra: Debatt