Debatt

En vegetarrevolusjon er på gang

En av fem under 30 år spiser vegetarisk tre dager i uken eller mer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Antall veganere har økt med 80 prosent på bare seks år; det er en vegetarisk matrevolusjon på gang.

Om man forteller at man er veggis i dag blir man stadig oftere møtt med: «Jeg også!», «Vi spiser vegetarisk mange dager i uken» eller «Jeg har også lyst til å spise mer vegetarisk, og tar gjerne imot tips». Samtidig fylles dagligvarebutikker, spisesteder, kiosker og bensinstasjoner opp med et stadig bredere utvalg av vegetariske produkter og matretter.

Og det er mange gode grunner til det; ikke bare løftes behovet for kostholdsendring mot mer plantebasert mat stadig oftere frem av både forskere, miljø- og helsemyndigheter, men dyrevelferdsmessige konsekvenser av dagens intensive husdyrhold får også økende spalteplass i media. Men hvor ofte spiser vi nordmenn vegetarmat og hvor mange av oss er egentlig vegetarianere? Og hva tenker vi om å spise mer vegetarisk i fremtiden, slik som både miljø- og helsemyndigheter mener vi burde?

Tallenes tale

En undersøkelse utført av Opinion på vegne av NOAH tegner et bilde av nordmenn som har hatt et tydelig skifte i holdninger til og forbruk av vegetarisk mat siden forrige undersøkelse i 2011. Nesten seks av ti nordmenn spiser nå vegetarisk middag 1–2 ganger i uken eller mer, med en økning på hele 470.000 personer som har gått fra å aldri spise vegetarisk til å gjøre dette jevnlig på bare seks år. Dette viser seg også i holdninger folk har til å spise mer vegetarisk fremover, siden 2011 har over 400.000 mennesker gått fra å være negative til å spise mer vegetarisk til å bli positive – over fire av ti ønsker å spise mindre kjøtt i fremtiden.

Hvis man ser på andelen nordmenn som hovedsakelig eller helt spiser kjøttfritt er denne nå på hele 10 prosent. Herunder utgjør de som spiser helt kjøttfritt 4 prosent. Til sammen er det dermed over 550.000 mennesker, eller en av ti nordmenn, som bevisst unngår kjøtt! Dette bør helt klart interessere alle som tilbyr mat i det norske markedet.

Dette er også i tråd med utviklingen internasjonalt – blant annet har det vært en økning i antall veganere i USA på 600 prosent siden 2014, og det finnes nå 20 millioner amerikanere som følger et utelukkende plantebasert kosthold, samtidig som forskere anslår at vegankonsumpsjonen i Kina vil øke med 17 prosent mellom 2015 og 2020. I England er 7 % veganere og 14 % vegetarianere per 2018 – en enorm økning bare fra 2016.

Unge viser vei

Til tross for endring i positiv retning i alle aldersgrupper er det de under 30 år som spiser mest vegetarisk og vegansk; her velger en av fem vegetarisk tre dager i uken eller oftere, hvorav 5 prosent har kuttet kjøttet helt. Dette er gledelige tall for NOAH som har satset særlig på studenters forbruk gjennom Meatless Monday i universitetskantiner. Ved nå også å satse på samarbeid med videregående skoler, og sett på bakgrunn av den gode responsen på NOAHs elevhefte for barneskolen, håper vi å ytterligere bidra til trenden med kjøttfrie valg for den oppvoksende generasjoner nordmenn.

Men hvorfor kutter vi egentlig kjøttet?

Undersøkelsen viser at kunnskap om hvordan kjøttstykket på tallerkenen vår påvirker egen helse, dyrene vi spiser og verden rundt oss, resulterer i mer bevisste matvalg. Nesten halvparten av oss spiser mer vegetarisk for å bedre helsen, over en tredel reduserer inntaket av kjøtt av miljøhensyn (dette tallet har doblet seg siden forrige undersøkelse), mens en av ti gjør det først og fremst av dyrevelferdsmessige årsaker. Det er særlig de unge som er mest opptatt av miljø og dyrevelferd.

Likevel vil det alltid være en myriade av gode grunner for den enkelte til å velge vegetarisk. Som The Guardian skrev i april i år; «Om dette (2018) er året hvor veganisme bli mainstream – slik alle trend-kommentatorer og markedsanalytikere ser ut til å være enige om – er det ingen enkeltstående grunn til dette, men en perfekt plantebasert storm av ulike faktorer». Det er all grunn til å tro at dette bare er starten på en vegetarbølge som kommer til å bli stadig større og tydeligere ettersom folk tilegner seg mer kunnskap om alle negative konsekvenser av husdyrproduksjon og -forbruk, og blir kjent med alle de fantastiske og spennende smakene det vegetariske kjøkkenet har å tilby.

Mer fra: Debatt