Debatt

Korsets seier

For en uke det har vært i norsk politikk. Amen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mandag, 09.00: Statsminister Erna Solberg kaller inn til pressekonferanse. Regjeringen ønsker å styrke KRLE-faget i skolen. Norske barn skal med umiddelbar virkning ha én time KRLE hver dag.

12.00: Det går ut pressemelding fra Statsministerens kontor om at RLE strykes og at faget fra nå skal hete K. Solberg bedyrer at endringen kun har med nye læreplaner for skolen å gjøre. «Eg har respekt for KrFs interne prosesser», sier Solberg på spørsmål om dette har noe som helst med den pågående prosessen i KrF å gjøre.

23.00: Kveldsnytt har lekkasje om at Erna Solberg til partiets landsstyre har sagt at hun vil vurdere voksendåp for alle partiets organer fra kommunestyre og opp.

Tirsdag, 10.00: Regjeringen melder at den ønsker å legge bedre til rette for pilegrimer. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier at det nå bevilges 10 milliarder kroner for å utbedre Pilegrimsleden fra Son til Trondheim. «Ditta e eit klimavennleg og berekraftig tilskot, tilpassa vår tid og utfordringar», sier Dale. «Eg har respekt for KrFs interne prosessar», sier Dale på spørsmål om dette har noe som helst med den pågående prosessen i KrF å gjøre.

Onsdag, 06.00: «Unnskyld» kan man lese på fronten til landets største avis. Statsminister Erna Solberg snakker ut i et større intervju med Aftenposten om Jesu’ død. I intervjuet beklager hun på vegne av den norske stat for at norsk trevirke kan ha blitt brukt i korset der Jesus mistet livet. Samarbeidet med det romerske diktaturet var uetisk, hevder hun. Regjeringen skal nå se på eksportreglene for tømmer til Midtøsten. «Eg har den aller dypeste respekt for KrFs interne prosesser», sier Solberg.

23.00: Kveldsnytt har lekkasje om at Erna Solberg til partiets landsstyre har sagt at innspill om heksebrenning må ses på av Høyres kvinnepolitiske utvalg. Avvises ikke.

Torsdag, 11.00: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) holder pressekonferanse sammen med Statsbygg i forbindelse med nye planer om å flytte Nidarosdomen til Bømlo. Mæland avviser at flyttingen har noe med KrFs retningsvalg å gjøre. «Jeg har respekt for KrFs interne prosesser», sier Mæland til NTB.

18.00: Gruppeleder for Høyre i Oslo Erik Lae Solberg forteller til Østlandssendingen at de ønsker å bytte navn på Harald Hårdrådes plass til Olav den helliges plass.

21.00: På Dagsrevyen kommer samferdselsminister Dale med ytterligere fem milliarder til Pilegrimsleden, som nå må få en helt ny trasé. Til Bømlo.

Fredag, 09.00: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og helseminister Bent Høie (H) holder felles pressekonferanse om Vinmonopolet. Her kommer det fram at regjeringen ønsker å sette ned et utvalg for å se på folkehelsegevinsten ved å stenge polet kl. 14 på hverdager og holde stengt lørdag. «Vi har respekt for KrFs interne prosesser», sier de.

11.00: Pressemelding fra Røe Isaksen: «Alkoholavgiften tredobles fra 2019». Avgiftene på fisk, brød og småkjeks reduseres.

19.00: Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) forteller på Dagsrevyen om sine første måneder som statsråd og sine sterke møter med verdens fattige. Med tårer i øynene gir han fem millioner kroner av private midler til Kirkens Nødhjelp. Astrup har for stor respekt for KrFs interne prosesser til å ville kommentere om utspillet har noe med KrFs interne prosesser å gjøre.

Lørdag: Dagens Næringsliv har lekkasje om at regjeringen vurderer å pålegge landets kabel-TV-leverandører å ha Visjon Norge i grunnpakkene.

Søndag: I forbindelse med TV-aksjonen gir Erna Solberg på vegne av regjeringen 100 milliarder til Kirkens Bymisjon. Etter en tur i Bergen domkirke. «Alltid på en søndag», sier Solberg til Bergens Tidende.

Mer fra: Debatt