Debatt

Hva Tolga-saken må lære oss

Offentlige instanser kan ødelegge liv hvis hensyn til budsjetter får overskygge menneskene.

Helseminister Bent Høie (f.v.), kommunalminister Monica Mæland og justisminister Tor Mikkel Wara kommenterte mandag regjeringens oppfølging av redegjørelsen fra Fylkesmannen i Hedmark om Tolga-saken. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

– Vi skal komme til bunns i hva som har foregått, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mandag. Etter VGs avsløring om at Tolga kommune har registrert tre brødre som psykisk utviklingshemmede uten at de fikk vite det, vil regjeringen ha en gransking av hva som er skjedd. Som konsekvens av diagnostiseringen, som har vist seg å være feil, ble brødrene satt under vergemål, mistet retten til å styre egen økonomi og i praksis muligheten til å leve selvstendige liv.

Ved å registrere brødrene som psykisk utviklingshemmede har Tolga kommune fått økt sine inntekter i flere år. Selv om kommunen har avvist at diagnosen skal ha vært satt ut fra økonomisk motivasjon, er spekulasjonene om at nettopp dette er tilfellet forståelig.

Tolga-saken har gitt innblikk i en svært alvorlig praksis i en kommune. Diagnosen psykisk utviklingshemming skal settes etter omfattende utredning. Personer som skal settes under vergemål skal underrettes og kunne klage på vedtaket. Her har Tolga kommune sviktet grovt. At kommunen valgte å oppheve vergemålet for en av brødrene etter et innslag i NRKs Dagsrevyen viser hvilket dårlig grunnlag de virker å ha hatt for vedtaket som fikk dramatiske konsekvenser for brødrene. Slikt skal ikke skje.

Det kan være grunn til å tro at det finnes lignende saker fra andre kommuner. Mandag kom det fram at minst 53 personer i Norge er registrert som psykisk utviklingshemmede uten utredning i spesialisthelsetjenesten. Regjeringens initiativ til gransking av Tolga-saken må føre til en omfattende kartlegging av hvordan denne typen diagnoser er blitt satt i alle landets kommuner, og på hvilket grunnlag. Det er også grunn til å revurdere systemet der kommunene får midler ut fra hvilke diagnoser som blir stilt for innbyggerne som har krav på hjelp. Dersom det er en utbredt tendens til at feildiagnostisering fører til at kommunene får økt sine inntekter, må dette stoppes. Offentlige instanser kan ødelegge liv hvis hensyn til budsjetter får overskygge menneskene. Tolga-saken bør være en vekker.