Debatt

Seksualitet i psykisk helsevern

Psykiske lidelser berører ofte menneskers seksuelle helse. Likevel ser vi at seksualitet ikke adresseres i behandlingen av psykiske lidelser. Hvorfor er det slik?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg er psykiatrisk sykepleier ved Sex og samfunn i Oslo. Tidligere har jeg jobbet i psykisk helsevern. Det fokuseres ikke på seksuell helse som en del av behandlingen i psykisk helsevern, selv om vi vet at seksualitet og psykisk helse henger tett sammen. Det er gledelig at Søndre Oslo DPS vil gi seksualitet større fokus i psykisk helsevern.

Hva påvirker menneskers seksualitet?

Seksualiteten inkluderer biologiske, sosiale, psykologiske, åndelige, etiske og kulturelle komponenter. God seksuell helse kan gi økt trivsel og bedre livskvalitet. I motsetning kan seksuelle problemer gå ut over den generelle helsetilstanden. Psykiske lidelser og medisiner har innvirkninger på seksualiteten. Selv om antidepressiva kan gi bivirkninger som nedsatt seksuell funksjon, tas dette sjelden hensyn til ved forordning av medisiner. Depresjon alene medfører ofte et redusert selvbilde, som kan medføre nedsatt seksuell lyst.

Seksualitet i helseutdanningene

For å kunne møte pasientens behov bør seksualitet være en større del av utdanningen. Dersom ikke seksualitet er et tema i konsultasjonen, kan det resultere i at flere pasienter ikke tør å snakke om sin seksuelle helse. PLISSIT-modellen tilsier at alle med en treåring helseutdanning skal kunne håndtere spørsmål om seksualitet.

Holdninger

Fremdeles er det mye tabu rundt seksualitet. Det er essensielt at helsepersonell ikke har heteronormative forventinger til pasienter, slik at det blir vanskeligere å være åpen om seksuell orientering (2). I samtaler må helsepersonell ha et reflektert forhold til egne holdninger for å kunne være profesjonell. Det er nødvendig at helsepersonell har et avklart forhold til egen seksualitet. Helsepersonell må ikke vegre seg for å ta opp seksuelle spørsmål. Når pasienten selv tar opp intime tema, er det nødvendig at helsepersonell møter det på en profesjonell måte.

Seksualitet må belyses for å kunne gi pasienter en helhetlig behandling. Vi må få seksuell helse inn i helseutdanningene. Manglende kunnskap om seksuell helse, gjelder nemlig ikke bare i psykisk helsevern, men også i resten av helsevesenet!

Mer fra: Debatt