Debatt

Klima på liv og død

Økosystemene vi alle er avhengige av, er i fare. Vi er i fare.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Verden er på lån. Vi låner den og skal gi den videre til neste generasjon. Dagens ansvarlige voksne er i ferd med å sende kloden – og livet på den slik vi kjenner det – i grøfta. På vår vakt er verdens klima nå farlig nær å komme ut av kontroll. Nå varsler FN at det må gjøres mer, og det må skje fortere.

FNs klimapanel la i går fram sin spesialrapport om konsekvensene av en økning av temperaturen i atmosfæren med 1,5 grader. Det er like forutsigbar som det er skremmende lesning. Vi ser allerede dramatiske endringer rundt oss som følge av en økning på én grad. Ekstremvær, nedsmelting av polene, økning av havnivåene. Det vil bare bli verre. Økosystemene vi alle er avhengige av, er i fare. Vi er i fare. Menneskeheten trues. Det er store ord, men det er blodig alvor. «De neste årene er sannsynligvis de viktigste i vår historie», heter det i rapporten.

Utviklingen av klimaproblemene vil fortsette i alarmerende takt som følge av økning av temperaturen. Forskjellen på 1,5 og 2 graders økning er enorm. Nå roper FNs klimapanel alarm igjen og peker på de store forskjellene den halve graden vil ha. «For noen vil dette dreie seg om liv eller død», sa en av forskerne. Å bremse utslippene slik at situasjonen balanseres på 1,5 graders økning, vil kreve «raske og omfattende» endringer, heter det i rapporten. Hvis ikke målet nås, må man stole på ny og usikker teknologi som kan binde karbondioksid i atmosfæren.

FN vektlegger at mye positivt er på gang, men at arbeidet må gå raskere. Paris-avtalens bindende, men runde formulering om at alle land skal bestrebe seg på å kutte så fort som mulig for å begrense temperaturstigningen til «godt under to grader», er ikke nok. Vi forventer mer av den norske regjeringen. For den gjør ikke nok. Den svikter oss alle på dette feltet. Statsbudsjettet er beviset. Norge må dele det europeiske fellesskapets nye, offensive mål for kutt innen 2030. Vi må stoppe utvinningen av ny olje og gass. Vi kan ikke fortsette å legge til rette for mer veitrafikk og økt flytrafikk. Vi forventer at rike Norge er modige og går foran og viser vei.

Vi er også glad for at klimaminister Ola Elvestuen (V) på radio i går understreket det personlige og individuelle ansvaret hver og en av oss har for å bidra til reduserte klimautslipp. Det står om liv og død.

Mer fra: Debatt