Debatt

Viktigst av alt er pasientens rett til prevensjon

I sitt siste innlegg i Dagsavisen påstår Magnar Kleiven at det først nå har gått opp for oss hvilken effekt en kobberspiral kan ha. Dette er feil.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi sa allerede på Dagsnytt atten i slutten av august at kobberspiralen kan brukes som nødprevensjon, altså etter et egg er befruktet. Det har vi aldri benektet, men vårt poeng har hele tiden vært at kobberspiralens primære funksjon er å hindre at befruktning skjer. Forskningen er også tydelig her.

Det er Kleiven og NKLF som ikke er konsistente når det gjelder spiralens virkning. Kleiven har tidligere vist til vitenskapelige referanser som sier at empirisk evidens ikke støtter oppfatningen om at kobberspiralens virkningsmekanisme fungerer ødeleggende mot embryoer i livmoren, og videre viser data at det er ytterst sjelden at det skjer en befruktning ved bruk av kobberspiral.

Til tross for den kunnskapen NKLF besitter, velger Kleiven å meddele en selektert versjon hvor han ignorerer hovedvirkningen av kobberspiralen, og hvor han lar et sjeldent unntak stå som hele sannheten. På NKLFs egne nettsider, står det at spiral «ofte virker ved at den hindrer et befruktet egg fra å feste seg». Her er det Kleiven og NKFL som ikke er tydelige.

P-piller og andre medisiner vil like sjelden medføre den uønskete effekten som Kleiven er bekymret for at spiralen kan medføre. Å foreskrive det ene samtidig som man nekter det andre er en underlig forskjellsbehandling.

Denne diskusjonen kan fortsette i det uendelige. Vi har det samme standpunktet som vi alltid har hatt: viktigst av alt er pasientens rett til selvbestemt prevensjon. Veiledning bør være objektiv og kunnskapsbasert.

Vi mener ikke, som Kleiven antyder, at leger skal kunne reservere seg mot å skrive ut noen form for prevensjon.

Et individs samvittighet bør møtes med respekt og forsøkes forstått. Derimot er det ingen menneskerett å være fastlege.

Pasienten kommer først.

Mer fra: Debatt