Debatt

Kvoteflyktninger mer humant

Kjernen i den enstemmige innstillingen fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, er flere FN-kvoteflyktninger, færre asylsøkere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I kommentarfelt og rundt lunsjbord blir disse gruppene lett blandet sammen, men forskjellen er stor. Mens asylreisen er livsfarlig, kan kvoteflyktninger lande trygt på Gardermoen. Mens asylsøkere må leve i lang usikkerhet på mottak, har kvoteflyktningen avklart status ved ankomst. Inkluderingen i lokalsamfunnet kan starte fra dag én. Og mens asylsøkerne har klart å skaffe til veie den betydelige pengesummen smuglerne krever, er kvoteflyktningene de som ikke har lykkes med dette. Barn og voksne er prisgitt et liv i flyktningleir på evig vent, fordi de ikke har råd til annet.

Derfor er omleggingen vi foreslår mer human, og mer rettferdig. Mange vil huske bildet av Aylan (3) som lå død på magen i strandkanten. Det viste kraften i et pressefoto, og preget europeisk og norsk flyktningdebatt gjennom flere uker i 2015. Men han er kun én av de 33.000 menneskene som til nå har druknet i Middelhavet siden år 2000. Derfor bør han ikke bare huskes som symbolet på at det nettopp er mennesker vi snakker om, men også på hvor farlig asylreisen til Europa er. Samtidig vet vi at mange mindreårige som fraktes alene av menneskesmuglere, utsettes for overgrep. Det er humant å ta imot flyktninger, men ikke å stimulere til slike reiser.

Rettferdigheten ligger i hvem som kommer først i køen. Ap aksepterer ikke at lommeboka avgjør om man får behandling på sykehus. Det samme prinsippet bør ligge til grunn for hvem som får varig opphold. Kvoteflyktninger har hatt like sterke grunner til å flykte fra sine hjem som asylsøkerne, ofte sterkere.

Rettferdigheten blir også større for det store flertallet av verdens flyktninger – de som uansett må bli værende i nærområdene, i de store mottakerlandene. Vårt forslag om en solidaritetspott på 5 mrd. kroner handler om å gi disse arbeid og framtidshåp. Noe må komme fra den betydelige delen av bistandsbudsjettet vi i dag bruker på asylbehandling i Norge. Vi hjelper ufattelig mange flere på denne måten, noe Jens Stoltenberg påpekte lenge før andre fant det opportunt.

I realiteten har tallet på asylankomster og kvoteflyktninger aldri vært uavhengige størrelser. Utvalget foreslår nå en modell der staten sammen med kommunene setter et totaltall – et tak på hvor mange Norge skal inkludere årlig de neste tre til fire år. Det vil ikke handle om tilfeldige vedtak i ulike kommunestyrer, men en enighet med kommunenes interesseorganisasjon KS, der velferdsstatens bærekraft, kommunenes inkluderingsevne og den internasjonale situasjonen, legges til grunn. I tallet skal asylsøkere, FN-kvoteflyktninger og familiegjenforening inngå samlet. Går asyltallene ned, økes kvotetallet, og omvendt.

Dette vil gi kommunene etterlengtet forutsigbarhet, noe som vil være bra for inkluderingen av dem som kommer. Og for håpet om en innvandringspolitikk som samler, ikke splitter.

Mer fra: Debatt