Debatt

Når strikkepinner eller en shot med gift er de to valgene du har

I dag er den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Med lovfestet rett til selvbestemt abort i over 40 år, er det nok få i Norge som assosierer strikkepinner med noe annet enn varme klær og myke julegaver fra bestemor. Men rundt om i verden finnes det jenter og kvinner som har helt andre erfaringer med strikkepinner, kleshengere, blekemiddel, pinner, glasskår, eller terpentin, enn deres egentlige bruksområde. Felles for dem alle er at de lever i land der abort er helt eller delvis ulovlig, veldig lite tilgjengelig eller utføres av helsevesen som koster penger kvinner ikke har.

28. september er den internasjonale dagen for trygge aborter. Kleshengere og strikkepinner er ikke bare symboler for noen av de smertefulle og livsfarlige metodene som benyttes for å avslutte uønskede graviditeter, det er reelle redskaper jenter og kvinner bruker for å komme ut av umulige livssituasjoner.

Paradokset med strenge abortlover, er at antallet aborter ikke blir færre, men metodene blir farligere. Det er de fattigste jentene og kvinnene som er mest utsatt, de som ikke har verken kunnskap eller råd til å kjøpe seg ulovlige, trygge helsetjenester.

Årsaken til ønsket om aborten bør være oss likegyldig – det er hennes valg. Kvinnene som til sist velger å skade seg selv og sette sitt eget liv i fare, har garantert vurdert alternativene. Kanskje handler det om skam – eller redsel for represalier – etter å ha blitt gravid utenfor ekteskap. Kanskje handler det om mangel på trygge framtidsutsikter som utdanning eller jobb. Eller kanskje skyldes graviditeten et overgrep. Uansett er det dypt usolidarisk å overlate disse jentene og kvinnene til å måtte velge mellom strikkepinner eller en shot med gift som like gjerne kan ta livet av henne også.

I flere land risikerer kvinner som spontanaborterer eller forsøker å ta abort, fengselsstraff. Men også der hvor abort ikke er forbudt, kan valgmulighetene for de mest økonomisk marginaliserte være begrenset. Hvis tilbudet i praksis er utilgjengelig eller for dyrt, kan resultatet bli at kvinnen velger andre metoder.

Heldigvis er ikke bildet helsvart: Mer bruk av medisinske aborter (abortpiller) i stedet for kirurgiske aborter har bidratt til å få ned risikoen for liv og helse. Færre kvinner enn før dør som følge av en utrygg abort. Flere land har liberalisert lovgivningen – eller er i en prosess for å få det til.

Krefter som vil utfordre lovverk som hemmer, skader og i verste fall dreper kvinner, trenger støtte, både politisk og finansielt. FOKUS støtter partnere som tør stå opp for kvinners selvbestemmelse over egen kropp.

For la det ikke herske noen tvil: Strenge lover fører ikke til færre aborter, bare farlige aborter. Kunnskap, prevensjon, adekvat og tilgjengelig helsehjelp, rettigheter og fattigdomsreduksjon fører til færre uønskede graviditeter og færre farlige aborter. Så kan kleshengere og strikkepinner anvendes til det de egentlig er ment for.

Gro Lindstad er daglig leder i FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Mer fra: Debatt