Debatt

Streikerett på tariffavtaler er gammeldags

Misforstå meg rett. Når jeg sier, eller setter spørsmålstegn ved om det er gammeldags å streike for å kreve tariffavtale, mener jeg at det burde ha vært et lovpålagt krav om at alle bedrifter som på en eller annen måte utfører oppdrag/arbeid i Norge, må ha en tariffavtale for sine ansatte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er rett og slett trist å registrere at man må streike for å få til et organisert arbeidsliv med sikring av både minimumlønn og en grad av medbestemmelse hva angår arbeidsmiljø og personalmessige prosesser i virksomheten. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå arbeidsgivernes intensjoner ved ikke å ville inngå en tariffavtale.

Det er på høy tid at vi får politikere fra venstresiden på banen, og som tør å skille seg ut med å si høyt at den norske modellen er tjent med et organisert arbeidsliv med høy organisasjonsgrad. Arbeidslivet er tjent med arbeidere som samarbeider med ledelsen, får tillit til å utføre, og være med på å bestemme, hvordan felles utfordringer best kan løses.

I dag har vi en regjering som gjør det den kan for å knuse og pulverisere fagorganisasjonene ved å gi arbeidsgivere enda større lokalt handlingsrom ved blant annet fordeling av individuell, høyere lønn til de sjefen mener skal få litt ekstra. Dette kalles splitt og hersk på godt norsk.

Den politiske ledelsen på venstresiden må forstå viktigheten av at politikken må skapes av folket. Og da må partiene lytte – og forme den politikken som folket kjenner seg igjen i. Alt annet er bortkastet. LO har over 925.000 medlemmer som samlet har stor politisk påvirkningskraft. Politikken partiene utformer bør altså samsvare med LO-medlemmenes synspunkter.

I Skolenes landsforbund kaller vi dette oppstrømspolitikk. Det betyr at det er medlemmene som skal være med på å utforme forbundets sentrale politiske holdninger, en strategi som er vedtatt av landsmøtet. Jeg tror oppriktig at et regjeringsskifte er innen rekkevidde dersom oppstrømspolitikk blir en del av strategien for flere politiske partier.

Et lite hjertesukk til partiene som mener at organisasjonene er viktige medspillere for utvikling av den norske modellen: Slå dere sammen! Gjør noe med det, da! Dagens regjering har allerede utrykt at de vil kneble organisasjonene.

Mer fra: Debatt