Debatt

Verdens sykeste land

Det er helse i arbeid, og det er ikke gitt at du blir mer frisk av å gå alene hjemme enn å delta i fellesskapet på arbeidsplassen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I den pågående debatten om sykelønn, blir min avdøde partifelle, hedersmannen Jo Benkow sitert på at det har vært et mål over lang tid at alle skal ha de samme rettighetene. Han skal også ha sagt at det er vi, de privilegerte som allerede har full lønn under sykdom, som er engstelige for at det skal bli et moralsk forfall fordi alle får tilgang til noe vi har hatt.

Førti år senere har han fortsatt rett i at alle skal ha de samme rettighetene. Nesten i hvert fall. Slik sykelønnen er innrettet i dag, gis det full lønnskompensasjon fra arbeidsgiver de første 16 dagene. Når Nav tar over på dag 17, får ikke de med lønn over 570.000 full lønnskompensasjon med mindre arbeidsgiveren betaler mellomlegget mellom det Nav gir i sykelønn og arbeidstakeren har i lønn fra arbeidsgiver. Vi privilegerte, eller i hvert fall høytlønte, har ikke rett på full lønn under sykdom.

Høyre har alltid ment at velferdsstaten skal være mye for de som trenger den mest, derfor er dagens innretning på sykelønn sånn sett i god høyretradisjon. Det er også gode grunner til å beholde sykelønnsordningen som den er. Men grunnen til at jeg mener vi bør kunne se på innretningen av ordningen, er ikke som Dagsavisen skriver på lederplass, ene og alene for å spare staten for penger. Det er helse i arbeid, og det er ikke gitt at du blir mer frisk av å gå alene hjemme enn å delta i fellesskapet på arbeidsplassen.

Når vi ser både private og kommunale virksomheter klare å redusere sykefravær gjennom god ledelse og bedre organisering, så sier det seg selv at ikke alt sykefravær kan forklares med sykdom som gjør at man ikke kan gå på jobb. Det sier med andre ord også at ikke endringer av sykelønn nødvendigvis alene er svaret på at Norge har verdens høyeste sykefravær. Dette til tross for at vi har et av verdens best regulerte arbeidsmarked, og nordmenn har bedre helse og lever lenger enn folk i mange andre land. Men å avvise at det kan være en sammenheng med en god sykelønnsordning og høyt sykefravær, slik Arbeiderpartiet gjør, og å tolke det som en krigserklæring i det hele tatt å tenke tanken, slik LO gjør, er ikke konstruktivt.

Å mistenkeliggjøre motivet for å reise en debatt om høyt sykefravær, hindrer en faktabasert debatt om temaet. Det tjener selvsagt noen politisk på, men det løser ikke problemet med at verdens rikeste land også er verdens sykeste, og at dette ikke er bærekraftig over tid.

Det er mulig mine løsninger er feil, men løsninger som fører til at vi har dobbelt så høyt sykefravær enn land det er naturlig å sammenligne oss med, kan umulig være riktig. Det er ikke mykere eller mer menneskelig politikk å holde på ordninger som skyver folk ut av arbeidslivet. Da mener jeg vi bør kunne debattere alle innretninger vi har for å redusere sykefravær og inkludere flere i arbeidslivet, også innretningen på sykelønnen.

Mer fra: Debatt