Debatt

Etterpåklokskap på lederplass

Dagsavisen skriver i lørdagens leder at «SV burde ha visst bedre» hva gjelder Norges intervensjon i Libya. Det er godt mulig, men da er vi i tilfelle ikke alene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I mars 2011 kan en telle hele fire lederartikler i nevnte avis til støtte for intervensjon i Libya for å beskytte sivile. Dagsavisen skriver den 4. mars om «et tungt signal» fra FNs generalforsamling og et samlet sikkerhetsråd, og at «alle muligheter bør holdes åpne, også militær inngripen».

Den 19. mars, etter FN-vedtaket om beskyttelse av sivile er gjort, pekes på det dilemmaet den norske regjeringen også stod i: «Dette er en stor risiko å ta. Men å ikke gjøre noe, ville vært en større risiko.» Den 23. mars vektlegges at det haster med å få på plass en kommandostruktur for intervensjonen, og at «NATO virker i øyeblikket å være det best egnede organet for å styre dette». Den 26. mars beskrives operasjonen, også i Dagsavisens leder, som en «betinget suksess» som trolig reddet befolkningen i Benghazi fra et varslet blodbad.

Dagsavisen må erkjenne de reelle dilemmaene i denne saken. Det var gode grunner til å si ja til intervensjon i mars 2011, noe store deler av europeisk venstreside gjorde. Gaddafi truet med å drepe tusenvis av mennesker, og FN responderte på trusselen i et historisk sterkt vedtak om å bruke alle midler for å beskytte sivile. I ettertid ser vi at det som ifølge FN-mandatet skulle være en intervensjon for å beskytte sivile ble til en bombekrig for regimeskifte. Det var noe annet enn det FN-resolusjonen gav støtte til – og noe annet enn SV gikk med på i regjering. Derfor tok også SV til orde for å trekke de norske flyene ut i mai 2011.

Etterpåklokskap er som kjent den mest eksakte vitenskapen. Dagsavisen sier i dag at SV burde ha forstått det Dagsavisen selv ikke forstod i mars 2011. Når lederen feller sin moralske dom over SV uten å nevne at avisen selv mente akkurat det samme om intervensjon, og dermed rådet norske politikere til å gå inn i Libya-krigen, er det mildt sagt spesielt. Viktigere er det at en slik usaklig måte å ta debatten om Libya på ikke tar oss nærmere de viktige erkjennelser som denne erfaringen bør lede til. Denne debatten er viktig fordi vi må lære av den. For SVs del har det betydd: At vi mener Norge ikke skal være med på framtidige militære oppdrag i NATO-regi utenfor eget område og videre at krigsdeltakelse alltid må behandles i åpent storting for å få belyst flest mulig sider av saken. Er Dagsavisens leder enig i det, eller gjelder oppfordringen om å ta lærdom bare andre enn avisen selv?