Debatt

Oslo Høyre, garantisten for velferdsprofitører

Det er ikke nytt for Fagforbundet Oslo at Oslo Høyre er mer opptatt av å forsvare velferdsprofitører enn å kjempe for et anstendig arbeidsliv, og at de er garantisten for at det skal være profitt på velferd.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

James Stove Lorentzen (H) går til angrep på Fagforbundet Oslo, og mener at dette er en kamp mot kommersielle og Aleris.

Her tar han feil, vi peker på de grove bruddene som er kommet frem i Aleris-saken som eksempler. Lovverk som skal beskytte de ansatte, beskytter også mottagerne av tjenestene. Brukernes behov blir ikke ivaretatt av en arbeidstaker som er tvunget til å jobbe 120 timer i løpet av en uke. Dette blir vernet av arbeidsmiljøloven som regner det som rovdrift. Men det er dette Lorentzen forsvarer. Han forsvarer også innleid arbeidskraft, som bruk av konsulenter. Vi kritiserer ikke konsulentene eller andre ansatte i Aleris, de gjør en utmerket jobb. Hvis de hadde vært kommunalt ansatte, ville de fortsatt jobbet like utmerket for brukerne. Men de hadde hatt tariff, forsikringer og anstendig pensjon.

Lorentzen ønsker ikke dette, han forsvarer at selskaper tar ut millioner i utbytte, og forsøker å dytte ansvaret for manglende kontraktsoppfølging over på de ansatte i Velferdsetaten. Det er en grov ansvarsfraskrivelse fra lederen av helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune. Saker som Adecco-skandalen fra 2011 og Aleris-saken i år viser at kontrakter med kommersielle ikke følges godt nok opp. Ansvaret for det ligger ikke hos de ansatte, men hos politikerne. I dette tilfelle et anbudsregime som det forrige byrådet bygget opp.

Høyre er mer opptatt av velferdsmillionærenes vel og ve i kampen for velferdsprofitørene, enn de som skal motta tjenestene. Det er betimelig å spørre hvilke interesser Høyre egentlig representerer. Det pekes på lav profitt i kommersielle selskaper, men ser vi på Aleris, så har lederne hentet ut enorme bonuser og saker med skatteunndragelser har vært synlig i media i den siste tiden. James Stove Lorentzen påstår at velferd er en næring. Dette er en av de store forskjellene mellom venstre- og høyresiden i norsk politikk. Fagforbundet Oslo mener at velferd er så langt unna vi kommer en næring. Offentlige midler skal ikke brukes til enkeltmenneskers gevinst, men tilfelleskapets behov.

Fagforbundet Oslo håper at Oslo Høyre slutter å være garantisten for velferdsprofitører i Oslo.