Debatt

Fortsatt uenighet om kobberspiral

Vi takker Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening (NKLF), for hans svar på innlegget vårt, publisert i Dagsavisen torsdag 6. september.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Debatten dreier seg om en uenighet om hvorvidt kobberspiralen er abortfremkallende eller ikke. Vi har oppfordret NKLF til å fremlegge den dokumentasjonen de besitter. NKLF viser til fire vitenskapelige oversiktsartikler, som alle er basert på forskning og bekrefter det vi alle er enige om: At kobberspiralens primære funksjon er å hindre at befruktning skjer. I den referansen Kleiven viser til, står det også følgende: «The common belief that the usual mechanism of action of IUDs [spiral] in women is destruction of embryos in the uterus is not supported by empirical evidence». Med andre ord, det skjer ingen vellykket befruktning av egget. Hva er samvittighetsutfordringen dersom livet ikke blir til?

Kleiven og NKLFs bekymring er dog de ytterst sjeldne tilfeller, der egget befruktes og spiralen potensielt gjør at egget ikke fester seg. En såkalt «etterbefruktnings-effekt», eller som Kleiven selv kaller det, en «reservemekanisme». Imidlertid, for å sitere Kleivens egne referanser: «The bulk of the data indicate that interference with the reproductive process after fertilization has taken place is exceptional in the presence of a T-Cu [kobberspiral]». Med andre ord, det at kobberspiralen har en slik «reservemekanisme» er aldri påvist direkte, og kun ansett som sjeldne unntak. Dette er derfor langt fra «regelen», og står i kontrast til Agder lagmannsretts oppfatning av saken: «Det synes å være avklart at kobberspiral har en abortiv funksjon, hvilket vil si at et befruktet egg ikke vil feste seg».

Andre former for prevensjon som fastlegen skriver ut kan også potensielt sett svikte. P-pillens påvirkning på livmorslimhinnen kan også, en sjelden gang, ha sin effekt etter at befruktningen har skjedd.

Dersom fastlegen og NKLF forholder seg til den dokumentasjon de refererer til, og de sjeldne unntakene skal styre reservasjonen, så bør alle prevensjonsmidler, og mange andre medisiner, likestilles med kobberspiralen. I denne saken diskrimineres kun de kvinnene som ønsker å benytte den sikreste hormonfrie prevensjonen vi har. NKLF støtter en samvittighetsholdning som er inkonsistent. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen?

Mer fra: Debatt