Debatt

Kloden lider

Den kortsiktige velstandsøkningen i samfunnet truer vår sivilisasjon.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kvåle og Seip har i Dagsavisen 3. september (2018) en tankevekkende kronikk om klimaendringene og konsekvensene. Med rette kritiserer de oss alle for samfunnenes kortsiktige interesser. Jeg er enig i at det er uansvarlig å lete etter mer olje. Men jeg føler behov for å utvide det pessimistiske perspektivet.

Organisasjonen Framtiden i våre hender har i mange år åpnet våre tanker for hvordan vi best tar vare på kloden vår og avslørt hvordan vi ikke tar godt nok vare på ressurser (for eksempel dyrkbar jord), hvordan noen natur-ressurser mishandles, og også at overbefolkning fortsatt er en alvorlig trussel mange steder.

I mange land er det en ideologi å fremme fortsatt økonomisk vekst, og dette helt uten refleksjoner over hva de langsiktige konsekvensene blir. Kanskje noen burde reflektere litt over det voldsomme overforbruk av viktige resurser, og forhåpentligvis gruble litt over at det alltid følger enorm sosial fattigdom i kjølvannet av vellykket kapitalisme og grådighet.

Mer fra: Debatt